Česar evrokultura ne vidi, tega evroraziskava ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

6. okvirni program (6th Framework Programme)

2. prioriteta: Tehnologije informacijske družbe (IST)
Cilj 2. prioritetnega področja (IST) je spodbujanje evropske industrijske konkurenčnosti in višje kakovosti življenja državljanov EU v globalni informacijski družbi.

Področje:
Raziskovanje in tehnološki razvoj, Informacijska družba


Kdo se lahko prijavi?
Raziskovalne ustanove (univerze, inštituti ipd.), samostojni raziskovalci in podjetja, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalno (RR) dejavnostjo.
Projekti praviloma vključujejo več partnerjev, povezanih v konzorcij. V nekaterih primerih (npr. CA, SSA) pa so lahko prijavitelji in izvajalci tudi posamezniki ali posamezna podjetja in institucije.

7. prioriteta: Državljani in upravljanje v družbi znanja (CITIZENS)
Program podpira uresničevanje zamisli promoviranja znanosti v interakciji z družbo. V praksi to pomeni ustvarjanje komunikacije med raziskovalci vseh ved, družbo, njenimi državljani in upravitelji.

Področje:
Raziskovanje in tehnološki razvoj


Kdo se lahko prijavi?
Raziskovalne ustanove (univerze, inštituti ipd.), samostojni raziskovalci in podjetja, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalno (RR) dejavnostjo.
Projekti praviloma vključujejo več partnerjev, povezanih v konzorcij. V nekaterih primerih (npr. CA, SSA) pa so lahko prijavitelji in izvajalci tudi posamezniki ali posamezna podjetja in institucije.

Znanost in družba (SOCIETY)
Program je del 2. sklopa znotraj 6. okvirnega programa, z nazivom: strukturiranje ERA.
Cilj programa je poiskati ustrezne načine za poglobitev komunikacije med znanstveno skupnostjo in njenimi institucijami ter družbo v širšem pomenu. Program izvaja aplikacijo družboslovnih in humanističnih spoznanj o znanosti v družbeno prakso.


Področje:
Raziskovanje in tehnološki razvoj


Kdo se lahko prijavi?
Raziskovalne ustanove (univerze, inštituti ipd.), samostojni raziskovalci in podjetja, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalno (RR) dejavnostjo.
Projekti praviloma vključujejo več partnerjev, povezanih v konzorcij. V nekaterih primerih (npr. CA, SSA) pa so lahko prijavitelji in izvajalci tudi posamezniki ali posamezna podjetja in institucije.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh