Zrno do zrna - evrokartica, kamen na kamen - evroustanova. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 2007

Distribucija (Distribution)
Programi podpore evropskim distribucijskim družbam za distribucijo in prikazovanje. Vsi programi spodbujajo razširjanje filmov zunaj njihove države porekla.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Evropske distribucijske družbe.

Nove pobude
Dodatna podpora različnim avdiovizualnim projektom.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Neodvisne evropske produkcijske družbe.

Promocija/Festivali (Promotion/Festivals)
Podpira promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del na tržnih prireditvah, sejmih in avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu, v kolikor so lahko takšne prireditve pomembne za promocijo evropskih del in povezovanje strokovnjakov v mreže.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media 2007.

Razvoj projektov (Project development)
Program nudi podporo neodvisnim evropskim producentom za financiranje razvoja projektov s področja igranega, dokumentarnega in animiranega filma ter multimedijskih projektov, namenjenih evropskemu in mednarodnemu tržišču.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

Usposabljanje (Training)
Podpora evropskim inštitucijam in družbam za izvedbo začetnih in nadaljevalnih programov šolanja za evropske filmske ustvarjalce.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Filmske in televizijske šole, univerze, specializirane organizacije za strokovno usposabljanje, zasebne družbe s področja avdiovizualne industrije, specializirane strokovne organizacije s področja avdiovizualne industrije. Posamezniki ne morejo kandidirati.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh