Evroradio je modremu sluga, neumnemu evroindeks. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA Plus

Distribucija
Program podpira evropske distribucijske družbe za distribucijo in prikazovanje filmov zunaj njihove države porekla.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Evropske distribucijske družbe.

Nove pobude
Dodatna podpora različnim avdiovizualnim projektom.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media Plus in so v lasti državljanov iz teh držav. Pri pilotnem projektu mora sodelovati konzorcij partnerjev iz vsaj 4 držav članic, ki prihajajo iz vsaj 3 različnih jezikovnih območij. Do podpore v okviru pobude "Growth and Audivisual: i2i Audiovisual" pa so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

Promocija / Festivali
Promocija evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del na tržnih prireditvah, sejmih in avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu z namenom promoviranja evropskih del in povezovanja strokovnjakov v mreže.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media Plus.

Razvoj projektov
Program nudi podporo za financiranje razvoja filmskih, televizijskih in multimedijskih projektov, namenjenih evropskemu in mednarodnemu tržišču.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so že uspešno producirale in distribuirale projekte na nacionalnem/mednarodnem nivoju v 18/24 mesecih pred datumom predložitve vloge. Dostop do sredstev MEDIA Plus omogočajo dosežki v isti kategoriji upravičenih projektov (igrani risani filmi, ustvarjalni dokumentarni filmi, animirani filmi, multimedijski projekti).

Usposabljanje
Podpora organizatorjem poklicnega šolanja in usposabljanja za strokovnjake s področja avdiovizualne industrije.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Filmske in televizijske šole, univerze, specializirane organizacije za strokovno usposabljanje, zasebne družbe s področja AV industrije, specializirane strokovne organizacije s področja AV industrije.
Posamezniki ne morejo kandidirati.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh