Če je rekla evrodesnica, naj reče še evroekspert. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladi v akciji (Youth in Action)

Akcija 1 – Mladi za Evropo (Youth for Europe)
Cilj je povečanje mobilnosti mladih s podporo izmenjav ter razvoj »evropskega državljanstva« in medsebojnega razumevanja s podporo pobud, projektov in akcij mladih, ki se nanašajo predvsem na aktivno vključevanje mladih v demokratično življenje.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Neformalne skupine mladih in nepridobitne organizacije ali združenja.

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service)
Neformalno izobraževanje mladih (18-30 let) v okviru prostovoljnega dela v tujini, ki neposredno in aktivno vključuje mlade v neprofitnih aktivnostih na številnih področjih (socialnem, ekološkem, umetnostnem in kulturnem, nove tehnologije ipd.). Prostovoljna služba lahko traja do 12 mesecev. V izjemnih primerih lahko sodelujejo tudi mladi od 16. leta starosti.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Prostovoljci (18-30 let), nevladne organizacije, društva, lokalne skupnosti in druge neprofitne iniciative ter mednarodne vladne organizacije s sedežem v eni izmed držav Programa ali partnerski državi lahko postanejo gostiteljske ali pošiljajoče organizacije.

Akcija 3 – Mladi v svetu (Youth in the World)
Cilj je podpreti izmenjave mladih in aktivnih pri mladinskem delu in mladinskih organizacijah ter spodbujati razvoj partnerstev in medsebojnega sodelovanja mladinskih organizacij tudi z drugimi regijami v svetu in ne samo znotraj EU.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Neformalne skupine mladih, neprofitne organizacije, lokalni ali regionalni organi, ki so vključeni v mladinsko delo.

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine (Youth Support Systems)
Podporni sistemi na področju mladine programa Mladi v akciji prispevajo k razvoju kakovosti struktur pomoči, podpirajo vlogo tistih, ki so aktivni v mladinskem delu in mladinskih organizacijah, razvijajo kakovost programa in spodbujajo aktivno udeležbo mladih državljanov na evropski ravni s podporo organom, ki so aktivni na mladinskem področju na evropski ravni.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Različno glede na akcijo se lahko prijavijo: neformalne skupine mladih, nevladne, neprofitne in nepridobitne organizacije ali evropska mreža organizacij, ki delujejo na področju mladih, ki so vključene v mladinsko delo.

Akcija 5 - Evropsko sodelovanje na mladinskem področju (Support for European cooperation in the youth field)
Prispeva k razvoju političnega sodelovanja na mladinskem področju.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Nepridobitne organizacije in združenja.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh