Boljše evrorealist v roki kot evrokoda na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladina (Youth programme)

Akcija 1 - Mladinske izmenjave
Mladinske izmenjave omogočajo srečanja skupin mladih (15-25 let) iz različnih držav. Izmenjave so poučne, omogočajo medkulturno učenje, tako da skupine raziskujejo skupne interese in spoznavajo kulture drugih.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Skupine mladih, neprofitne nevladne organizacije ali združenja, javne oblasti in ostali z izkušnjami na področju mladine in neformalnega izobraževanja.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba - EVS
Neformalno izobraževanje mladih (18-25 let) v okviru prostovoljnega dela v tujini, ki neposredno in aktivno vključuje mlade v aktivnostih na številnih področjih (socialnem, ekološkem, umetnostnem in kulturnem, nove tehnologije, ipd.).

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Prostovoljci (18-25 let); nevladne organizacije, društva, lokalne skupnosti in druge neprofitne iniciative lahko postanejo gostiteljske ali pošiljajoče organizacije.

Akcija 3 - Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi
Podpora inovativnosti in kreativnosti mladih (15-25 let). Akcija 3 ponuja tudi konkretne možnosti evropskim prostovoljcem, da uporabijo izkušnje in spretnosti, ki so jih pridobili med prostovoljno službo.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
 • Skupinske pobude: skupino mladih (15-25 let) morajo sestavljati najmanj štirje člani. Mladi z manj priložnostmi so glavna ciljna skupina Skupinskih pobud.
 • Projekti povezovanja: zasnujejo in vodijo skupine mladih skupaj s partnerjem ali partnerji v drugih programskih državah.
 • Vložek v prihodnost: odprt za vse mlade osebe, ki so zaključile opravljanje EVS, in ki živijo v eni izmed programskih držav.
 • Akcija 4 - Skupne aktivnosti
  Združuje programe Socrates (izobraževanje), Leonardo Da Vinci (poklicno usposabljanje) in Mladina.

  Področje:
  Izobraževanje in usposabljanje


  Kdo se lahko prijavi?
  Mladi in tiste organizacije, ki so upravičene do sodelovanja v programih Mladina, Socrates in Leonardo da Vinci.

  Akcija 5 - Podporne aktivnosti
  Aktivnosti podpirajo in dopolnjujejo ostale akcije programa Mladina, tako da utrdijo in povečajo njihove koristi, nadaljujejo in razvijajo inovativne akcije na ravni Skupnosti in spodbujajo kvaliteto projektov.

  Področje:
  Izobraževanje in usposabljanje


  Kdo se lahko prijavi?
  Mladinski delavci, usposabljevalci, podporno osebje, mentorji, vodje projektov, mladinski voditelji skupine mladih, drugi (neprofitne organizacije in javne ustanove), ki so vključeni ali se zanimajo za neformalno izobraževanje.
  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh