Česar evroplača ne vidi, tega evrodosežek ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci

Mobilnost (Mobility of Individuals)
Projekti mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci pomenijo opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki lahko pridobijo sredstva iz programa, ne morejo pa se sami prijaviti. Projekte lahko prijavijo le pravne osebe: organizacije in centri s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne organizacije, podjetja ipd.

Tematske mreže (Thematic Networks)
Tematske mreže so namenjene razvoju mednarodnega sodelovanja mrež, ki omogočajo izmenjavo informacij o izkušnjah in praksi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.

Večstranski projekti – prenos inovacij (Multilateral Projects – Transfer of Innovation)
Večstranski projekti – prenos inovacij so namenjeni identifikaciji, prenosu, prilagoditvi in integraciji inovativnih rešitev preteklih Leonardo da Vinci projektov v sisteme poklicnega usposabljanja in izobraževanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Organizacije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.

Večstranski projekti – razvoj inovacij (Multilateral Projects – Developement of Innovation)
Večstranski projekti – razvoj inovacij so namenjeni izboljšanju kvalitete sistemov usposabljanja z razvojem inovativnih metod in postopkov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, združenja in predstavniki poklicnega usposabljanja, podjetja in drugi predstavniki delavskih organizacij, vključno z gospodarskimi zbornicami, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, ustanove, pristojne za politike vseživljenjskega učenja, raziskovalni centri, ki se ukvarjajo s problematiko vseživljenjskega učenja, visokošolske institucije, neprofitne in nevladne organizacije.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh