Če je rekel evroopozorilo, naj reče še evrodvomljivstvo. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

ALI VESTE?

... da bo Evrokultura sodelovala tudi na regionalni konferenci kulturnih portalov v Beogradu?

Kultu(RE)giona online! Buduænost prolazi!
Regionalna konferenca kulturnih portalov - sodelujeta tudi Artservis in Evrokultura

8.-9. december 2008
Goethe-Institut, Knez Mihailova 50, Beograd

Konferenca, ki jo pripravljata Goethe inštitut Beograd in portal za kulturo jugovzhodne Evrope SEEcult.org, bo posvečena analizi možnosti, ki jih za medkulturno sodelovanje nudi internet oz. jih razvijajo kulturni portali kot posredniki informacij in promotorji kulturne produkcije. Konferenca je nastala na pobudo neformalne mreže kulturnih portalov držav nekdanje Jugoslavije InSEEcp, katere člana sta tudi Artservis in Evrokultura.

Konferenca bo obsegala panelne diskusije o potencialih mreže kulturnih portalov v regiji, o izzivih kulture v digitalni eri iz perspektive uporabnikov portalov, o težavah financiranja kulturnih vsebin na spletu, kot tudi delavnico o družbenih in kulturnih aspektih web 2.0, ki bo obsegala predstavitev praktične uporabe portalov, blogov, socialnih spletnih servisov in prostih softwareov v polju kulture in umetnosti.

Cilj konference je prikazati potenciale mreže spletnih portalov kot platforme za inovativno sodelovanje v regiji in hkrati opozoriti na prepreke, s katerimi se soočajo portali kot neprofitni projekti zaradi neustreznega pojmovanja tovrstnega delovanja s strani kulturnih politik na regionalnem in širšem evropskem nivoju. Udeleženci konference bodo predstavili značaj portalov za kulturo kot pomembnega vira informacij, platforme za predstavljanje kakovostne kulturne in umetniške produkcije ter spoznavanje, povezovanje in mreženje organizacij in posameznikov s področja kulture in umetnosti v regiji ter njegovo afirmacijo na globalnem nivoju.

Konferenco bo odprl Nebojša Bradiæ, minister za kulturo Srbije, med udeleženci pa bosta tudi ustanovitelj Berlinske gazete Krystian Woznicki, ki bo predstavil koncept kontinuirane on-line debate v polju kulture, in eden od pionirjev net.arta in predavatelj Vuk Æosiæ iz Ljubljane, ki bo spregovoril o fenomenu socialnih mrež na svetovnem spletu.

Na konferenco so vabljeni predstavniki oblasti mesta Beograda in Republike Srbije, kulturnih in izobraževalnih ustanov, strokovnih in nevladnih organizacij, fundacij za kulturo in umetnost, medijev in spletnih publikacij ter umetniki, aktivisti in drugi pripadniki ciljnih skupin portalov za kulturo.

Konferenca bo potekala v okviru dveletnega razvojnega projekta neformalne mreže spletnih portalov za kulturo jugovzhodne Evrope InSEEcp (Informal Network of South-East European Cultural Portals) in bo služila tudi kot priložnost za razširitev mreže InSEEcp s potencialnimi novimi člani iz regije, zaenkrat zgolj iz prostora nekdanje Jugoslavije. Predstavljena bo tudi nova celostna vizualna podoba portala, ki jo je zasnoval beograjski oblikovalec Andrija Nikačeviæ, in publikacija o InSEEcp v maternih jezikih posameznega portala, to je nemškem in angleškem jeziku.

Mreža InSEEcp
Mreža InSEEcp je rezultat prve regionalne delavnice portalov za kulturo, ki se je odvijala ob koncu leta 2006 v Beogradu v organizaciji portala za kulturo jugovzhodne Evrope SEEcult.org in Goethe Instituta s podporo Pakta za stabilnost SEE.

Glede na značaj digitalne kulture, skupne težave portalov za kulturo v regiji in hiter razvoj tehnologije je bila InSEEcp osnovana predvsem zaradi on-line in off-line aktivnosti v smeri zagovarjanja in promoviranja kulture na svetovnem spletu, omogočanja prostega pretoka informacij o različnosti kultur v regiji kot tudi izmenjavi izkušenj in profesionalnega izpopolnjevanja. Skupni cilj je torej podpora in promocija kakovostne produkcije v kulturi ter umetnosti v najširšem smislu.

člani InSEEcp
člani so portali: Artservis.org, Evrokultura.org in Radiostudent.si iz Slovenije, Culturenet.hr, Culturelink.hr, Kulturpunkt.hr, Knjiga.hr in Teatar.hr iz Hrvaške, Kulporter.com iz Bosne in Hercegovine, Pro-story.org iz črne Gore, Culture.in.mk iz Makedonije in SEEcult.org iz Srbije.
Pridruženi član je Stacion.org iz Prištine, v procesu pridruževanja so tudi Plagij.at iz Makedonije, Montenegrina.net iz črne gore in Creemaginet.com iz Srbije.
Med udeleženci konference tudi predstavniki portala Startmontenegro.com iz črne gore in Foruma Skopje.

Zgodovina InSEEcp
InSEEcp se je prvič predstavil mednarodni strokovni javnosti na konferenci Re-network! junija 2008 v Ljubljani, ki jo je organizirala Kulturna stična točka za Slovenijo/SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana.
Oktobra letos se je odvijal delovni sestanek mreže v Magacinu u Kraljeviča Marka v Beogradu, prav tako v organizaciji SEEcult.org in Goethe Instituta Beograd, na katerem je bil sprejet Pravilnik o delu mreže, zaradi interesa potencialnih novih članov in potrebe po koordiniranju aktivnosti v nadaljnjem mreženju.
člani InSEEcp so sodelovali tudi na nedavni mednarodni okrogli mizi Medkulturni dialog in digitalna kultura novembra 2008 v Zagrebu, ki ga je organiziral portal Culturelink.hr, eden od članov mreže InSEEcp. Culturelink.hr sodeluje tudi na letni okrogli mizi svetovne mreže portalov za kulturo CultureMondo.org, ki se bo odvijal skoraj vzporedno z beograjsko konferenco, med 10. in 12. decembrom v Tajpeju.

Več: www.inSEEcp.net
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh