Zrno na zrno - evronalepka, kamen na kamen - evropragmatik. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

ALI VESTE?

Seminar in delavnica KAKO DO EVROPSKEGA DENARJA?
Celje, Nova Gorica, Koper, Ljubljana, Zagorje in Jesenice. Zadnji seminar je bil 14. junija v MARIBORU!

Zagotavljanje finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo kulturnega projekta, lahko postane z Evrokulturo lažja naloga. Kar se vam še danes zdi neizvedljiv podvig, bo postalo odlična vaja v strateškem načrtovanju in spodbuda za razvoj vaše dejavnosti.

Vstop Slovenije v Evropsko unijo je odprl številne nove možnosti pridobivanja finančnih sredstev - tudi za kulturo. Slovenija sodeluje v transnacionalnih programih (Kultura 2000, Media Plus, Leonardo da Vinci, Socrates, Mladina …) in ima priložnost črpanja sredstev v okviru strukturnih skladov.
Dostop do informacij je ključnega pomena za uspešno pridobivanje finančnih sredstev EU. Informacij o možnostih financiranja iz programov in skladov EU je vedno več, ni pa spletnega mesta, ki bi bilo v prvi vrsti namenjeno uporabnikom s področja kulture in umetnosti.

EVROKULTURA želi zbrati osnovne informacije prav za ta sektor in uporabnike hkrati napotiti na številne druge vire informacij (npr. nacionalne agencije, pristojna ministrstva, Evropska komisija ...). Prednost Evrokulture je, da na enem mestu ponuja vpogled v raznovrstne možnosti in spodbuja k povezovanju kulture z drugimi področji (npr. izobraževanje, informacijska družba, raziskovanje in tehnološki razvoj, turizem, regionalni razvoj ...).

 • CELJE, 5. maj: Galerija sodobne umetnosti Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje
 • NOVA GORICA, 10. maj: Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
 • KOPER, 12. maj: UP ZRS - Euro Info Center Koper, Garibaldijeva 18, Koper
 • LJUBLJANA, 18. maj: Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • ZAGORJE, 20. maj: Regionalni center za razvoj, Podvine 36, Zagorje
 • JESENICE, 23. maj: Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice
 • MARIBOR, 14. junij: Pedagoška fakulteta (predavalnica 02), Univerza v Mariboru, Koroška c. 160, Maribor


 • PROGRAM SEMINARJA IN DELAVNICE

  10.00: Uvod in predstavitev programa

  10.15: I. Predstavitev spletnega medija Evrokultura
  - Kaj je Evrokultura in komu je namenjena?
  - Kako poiskati primeren program EU?
  - Kaj morate najprej izvedeti o programu EU?
  (Kakšen je namen in proračun programa? Kakšne projekte podpira? Kdo se lahko prijavi? Kako do denarja? Kje dobim dodatne informacije? Je komu v Sloveniji že uspelo?)

  11.00: II. Nacionalna agencija se predstavi
  - Predstavitev pristojnosti in področja delovanja agencije
  - Predstavitev programa, ki kulture ne izpostavlja kot prednostnega področja
  - Zakaj so projekti s kulturnimi vsebinami lahko upravičeni do podpore in koliko je takih primerov iz Slovenije?

  11.45: Odmor

  12.00: III. Predstavitev primera dobre prakse
  - Izkušnje izvajalca uspešnega projekta

  12.30: IV. S pravo strategijo od ideje do denarja - Kaj je evropski projekt? Ali so aktivnosti, ki jih izvajamo, lahko evropski projekt?
  - Kako poiskati vir financiranja EU za izvajanje projekta?
  - Kaj moramo vedeti, preden se lotimo priprave projektne prijave?
  - Kako izvirno projektno idejo prenesti v razpisne obrazce?
  (primerjava razpisne dokumentacije različnih programov)
  - Kakšna je pot od prijave do realizacije projekta?

  14.00: Zaključek

  Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

  Seminar in delavnica sta namenjena pridobivanju znanja in izmenjavi praktičnih izkušenj iz iskanja ustreznih informacij o programih in možnostih financiranja EU in pridobivanja sredstev iz teh virov.
  Vabljeni managerji in administratorji v kulturi, vodje projektov, direktorji javnih in zasebnih zavodov, predstavniki društev, ki delujejo na področju kulture, javni delavci, zadolženi za kulturni sektor (občine, vladne službe), predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ustvarjalci umetniških in kulturnih projektov, splošna javnost in mediji!

  Udeležba je brezplačna, vendar je število sodelujočih omejeno, zato se čim prej prijavite!

  Informacije in prijave:
  Zavod SCCA-Ljubljana
  Metelkova 6, 1000 Ljubljana
  T: (01) 431 83 85, F: (01) 430 06 29
  Kontakt: Dušan Dovč, Mateja Lazar
  Prijave: Sonja Rotar

  -----------------------------------------------------------------------

  INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE

  ARTSERVIS je nastal leta 2001 kot odgovor na spremembe v državah t. i. tranzicije, ki so se soočale z novimi pogoji ekonomije na področju umetnosti (spremembe v proračunskem financiranju, ukinjanje Sorosovih fundacij, proces vključevanja v EU …). Artservis je ponudil pomoč pri iskanju sredstev iz različnih, predvsem neproračunskih virov, poleg preverjenih in urejenih informacij pa tudi veščine, kako se z njimi znajdemo in jih uporabimo, s čimer prispeva k ekonomiji, temelječi na informiranosti in znanju ter postopni in dolgoročni prilagoditvi kulturnega sektorja na nove pogoje delovanja. Artservis je danes dnevno ažuriran spletni medij in orodje za umetnike, teoretike in kulturne managerje, ki delujejo v Sloveniji in/ali tujini. Z objavo aktualnih razpisov in drugih informacij o možnostih financiranja, sodelovanja in izobraževanja ter nasvetov za opravila iz sveta umetnosti Artservis informira in svetuje vsem, ki delujejo na področju kulture in sodobnih umetnosti.

  V obdobju, ko se je gradil Artservis, se je Slovenija začela vključevati v nekatere programe Evropske unije. Od leta 2002 lahko slovenski kulturni izvajalci polnopravno sodelujejo v okvirnem kulturnem programu EU Kultura 2000. Od takrat v okviru zavoda deluje KULTURNA STIčNA TOčKA, ki je nacionalna informacijska pisarna za ta program. Dejavnosti informacijske pisarne, ki obsegajo promocijo Kulture 2000, informiranje in svetovanje uporabnikom, določa Evropska komisija.

  Kultura 2000 je edini program EU, namenjen izključno področju kulture. Sredstva za sofinanciranje evropskih kulturno-umetniških projektov pa je mogoče pridobiti tudi iz številnih drugih programov EU.

  Posrednikov informacij o virih financiranja EU je veliko, vendar pa množičnost razdrobljenih in med seboj nepovezanih informacij na slovenskem in mednarodnem »tržišču« vzbuja med domačimi, še zlasti neizkušenimi uporabniki nemoč in jih odvrača od konkuriranja za sredstva. Poleg tega v Sloveniji ni (brezplačnega) posrednika informacij o virih EU, ki bi se specializiral za področje kulture.

  EVROKULTURA je nov informacijsko-svetovalni program Zavoda SCCA-Ljubljana, ki želi zapolniti prav to vrzel in s preverjenimi informacijami pomagati vsem kulturnikom, ki nameravajo črpati sredstva iz različnih programov EU. Program, ki vključuje spletni medij in delavnice, nudi ažurno, kakovostno in celostno svetovanje. Domače kulturne izvajalce želi spodbuditi k mednarodnemu povezovanju na evropski ravni in intenzivnemu ter učinkovitemu konkuriranju za sredstva EU.
  Evrokultura želi dolgoročno povezati tudi vse akterje, ki se v slovenskem prostoru vključujejo v procese informiranja o možnostih financiranja EU - vodijo, denimo, nacionalne agencije za posamične programe -, in s tem prispevati k sinergiji in sodelovanju v dobrobit uporabnikov.

  -----------------------------------------------------------------------

  Evrokultura je projekt SCCA, Zavoda za sodobno umetnost - Ljubljana v sodelovanju s Kulturno stično točko v Sloveniji.

  Soorganizatorji dogodkov: Galerija sodobne umetnosti Celje, Kulturni dom Nova Gorica, UP ZRS - Euro Info Center Koper, Center Evropa, Ljubljana, Regionalni center za razvoj, Zagorje, Mladinski center Jesenice.

  Evrokulturo podpira Evropska unija, PHARE Small Projects Programme. Dejavnosti Kulturne stične točke v Sloveniji omogočata Ministrstvo za kulturo in GD za izobraževanje in kulturo EK. Vsebine Evrokulture v nobenem primeru ne izražajo stališča EU. Zanjo odgovarja Zavod SCCA-Ljubljana.
  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh