Zrno do zrna - evropolom, kamen na kamen - evroameričan. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

ALI VESTE?

Nova generacija programov EU v obdobju 2007–2013

Kultura 2000, podobno kot programi na področju izobraževanja in usposabljanja (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), mladine (program Mladina) in avdiovizualnega sektorja (Media Plus in Media Usposabljanje), se izteče konec leta 2006.

Evropska komisija je julija 2004 sprejela predloge za naslednjo generacijo teh programov. Vsi novi programi naj bi se izvajali v obdobju 2007-2013.
Predloge mora odobriti Svet ministrov in Evropski parlament. Oktobra 2005 je Evropski parlament opravil prvo branje in predlagal spremembe k predlogu, novembra pa se je sestal Svet ministrov in sprejel delni politični sporazum glede predloga o vzpostavitvi programov Kultura 2007 in Media 2007 (program za AV področje). Že vedno ostaja odprto vprašanje proračunov obeh programov (predlog predvideva ca. 1000 mio EUR za program Media 2007 in ca. 400 mio EUR za Kulturo 2007), dorečena pa je vsebina programov (cilji, področja podpore in način izvajanja programov). Sprejetje proračunov programov je bilo najprej odvisno od nove finančne perspektive EU za obdobje 2007-2013, ki je bila sprejeta šele 17. decembra 2005.
Šal prihodnji proračunski okvir ne predvideva povečanja sredstev za kulturo (celo znižanje, zlasti če upoštevamo, da se je medtem zgodila tudi širitev EU), Evropski parlament pa se zavzema za zvišanje proračuna Kulture 2007. Sedaj mora stališče o proračunu programa najprej sprejeti Svet, nato pa bo predlog obravnaval Parlament in si prizadeval za dokončni sporazum ob drugem branju.
če predlog programa ne bo pravočasno sprejet, se Evropska komisija lahko odloči, da še za eno leto podaljša vse obstoječe programe, tudi Kulturo 2000. V tem primeru bodo za letni razpis 2007 veljala enaka pravila in pogoji za sodelovanje kot pri razpisih v preteklih letih.

Več o predlogih novih programov.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh