Evrobalkanec je modremu sluga, neumnemu evropromotor. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

POVEZAVE
Kultura in EU

Evropski kulturni portal
http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm
Strani Evropske komisije, namenjene kulturi. Predstavitev področij delovanja, aktivnosti, oris možnosti financiranja in povezave na nacionalne kulturne portale.
Na portalu lahko o delovanju EU na področju kulture berete tudi v slovenščini.
 
Evropski parlament, Odbor za kulturo...
http://www.europarl.eu.int/committees/cult_home.htm
Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, medije in šport ima sedemdeset članov. Med njimi je tudi gospa Ljudmila Novak iz Slovenije.
Na spletnih straneh najdete pristojnosti, urnik in dnevne rede sej Odbora.
 
Finančne podpore in posojila v EU
http://europa.eu.int/grants/index_en.htm
Na portalu EU lahko pregledujete baze vseh finančnih podpor in posojil (grants and loans) po posameznih temah oz. področjih ali pa po posameznih generalnih direktoratih.
Za kulturnike bo morda pretog, ponuja pa dober uvid v razvejanost programov EU.
 
Slovenija - doma v Evropi
http://evropa.gov.si/
Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, ki ga ureja Urad za informiranje.
Poglavje o umetnosti in kulturi prinaša nekaj povezav o avtorskih pravicah in finančni pomoči v EU.
 
Svet Evrope - kulturna politika in programi
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/culture/
Na spletnih straneh najdete podatke o vseh ministrstvih za kulturo v EU ter informacije o konkretnih programih in projektih, ki jih je iniciral Svet Evrope. Ta od leta 1986 načrtno spremlja tudi razvoj kulturnih politik v tranzicijskih državah.
 
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh