Zrno na zrno - evrobitka, kamen na kamen - evroforint. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

POVEZAVE
Mreže

Artfactories
http://www.artfactories.net/
Artfactories je mednarodna podporna platforma za neodvisne multidisciplinarne umetnostne centre, ki so izšli iz civilne iniciative. Osredotočajo se na sodobno ustvarjalnost in na nove kulturne, umetniške in družbene prakse. V sekciji News na spletnih straneh objavljajo informacije o konferencah, razpisih in rezidenčnih programih po svetu.
 
CIRCLE
http://www.circle-network.org/
CIRCLE deluje od leta 1984. Gre za vplivno mrežo politikov, družboslovcev in menedžerjev iz več kot 35 držav, ki jo že od samega začetka podpira Odbor za kulturo pri Svetu Evrope. Razvejana dejavnost se usmerja v analizo in spremembe kulturnih politik.
Na spletnih straneh najdete bogate sezname organizacij, raziskovalnih projektov, tematskih bibliografij ...
 
Culturelink
http://www.culturelink.org/
Mreža mrež za raziskovanje, sodelovanje in kulturni razvoj, v katero je včlanjenih prek 1000 organizacij iz več kot 100 držav. Spletne strani ponujajo novice, publikacije, najave mednarodnih dogodkov, vrsto tematskih raziskav, orise nacionalnih kulturnih politik ...
 
ENCATC
http://www.encatc.org/
Evropska mreža izobraževalnih centrov in strokovnjakov za administriranje kulture (European Network of Cultural Administration Training Centres) s sedežem v Bruslju. Ima 113 članov iz 33 držav.
Zavzemajo se za razvoj kulturnega managementa, izdajajo informativni mesečnik, organizirajo seminarje in delavnice ... članom iz srednje in vzhodne Evrope je za sodelovanje v aktivnostih na voljo Thomassen Fund.
 
IETM
http://www.ietm.org/
Iz 'neformalnega srečanja evropskih gledališčnikov' je v dvajsetih letih zrasla mreža, ki združuje prek 400 članov iz več kot 45 držav po svetu. Na različne potrebe svojih članov se mreža odziva z regionalnimi projekti, ki podpirajo idejo o kulturni raznolikosti v sodobnih scenskih umetnostih: On the Move, Africa, Latin America, Balkan Express ...
V sodelovanju z ECF vodijo Roberto Cimetta Fund.
 
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh