Boljše evropopotnica v roki kot evroljubezen na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

POVEZAVE
Politike

Budapest Observatory
http://www.budobs.org/
Zasebno podjetje iz Budimpešte, ki duhovito in agilno spremlja evropsko kulturno politiko. Pri tem se osredotoča na pogoje financiranja in administriranja kulture v srednji in vzhodni Evropi.
Na inštitutovih spletnih straneh lahko najdete komentarje, rezultate raziskav, primerjalne analize ipd.
 
Compendium
http://www.culturalpolicies.net/
Spletni zbornik ponuja osnovna dejstva o nacionalnih kulturnih politikah držav članic EU. Podatke lahko pregledujete po državah, še posebej pa priporočamo primerjalne tematske preglednice.
Večina podatkov relevantnih za obdobje 1998-2003.
Projekt je nastal na pobudo Pripravljalnega odbora za kulturo pri Svetu Evrope, pri izvedbi pa je sodeloval Evropski inštitut za primerjalne kulturne raziskave (ERICarts).
 
EIPCP
http://www.eipcp.net/
Evropski inštitut za napredne kulturne politike (European Institute for Progressive Cultural Policies) deluje na Dunaju. Izhaja iz 'dinamičnosti ideološkega in geografskega' koncepta EU. Na večjezičnih spletnih straneh najdete obilo intrigantnega družboslovnega branja in koristnih povezav.
 
Mirovni inštitut - Center za kulturno politiko
http://www.mirovni-institut.si/ckp/
Center 'preučuje vloge in razvojne trende kulturnih institucij ter njihove materialne pogoje in učinke' ter izdaja knjižno zbirko Politike. Na spletnih straneh najdete rahlo zaprašene podatke o njihovih javnih dogodkih in hišnih raziskavah.
 
Policies for Culture
http://www.policiesforculture.org/
Kulturnopolitične iniciative v Jugovzhodni Evropi. Članki, publikacije, kontakti, povezave ...
Regionalni okvirni program Evropske kulturne fundacije (Amsterdam) in združenja ECUMEST (Bucharest) deluje od leta 2000.
 
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh