EVROKULTURA > Program

Mladina (Youth programme)

Akcija 3 - Mladinske pobude

Trajanje programa: 2002-2006
Proračun programa: 520 mio EUR
Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladinske izmenjave), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba-EVS), Akcija 3 (Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi), Akcija 4 (Skupne aktivnosti) in Akcija 5 (Podporne aktivnosti).

Več o krovnem programu >>

Akcija 3 - Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi

Podpora inovativnosti in kreativnosti mladih (15-25 let). Akcija 3 ponuja tudi konkretne možnosti evropskim prostovoljcem, da uporabijo izkušnje in spretnosti, ki so jih pridobili med prostovoljno službo.

Kakšne projekte podpira akcija?

V ta sklop spadajo:

 • Skupinske pobude so projekti, ki jih oblikujejo, vodijo in izvajajo skupine mladih. Vključujejo mobilnost mladih (3-12 mesecev) na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

 • Akcija 5 - Podporne aktivnosti omogoča podporo mladinskim voditeljem za usposabljanje ter aktivnostim, katerih namen je ustvarjanje mrež in novih partnerstev.
 • Projekti povezovanja (vzpostavitev domače strani na internetu, izmenjava informacij, srečanje organizacij, ipd.) so spoznavanje dobrih praks in širjenje rezultatov projektov v druge države. Lahko vključuje tudi mobilnost mladih.
 • Vložek v prihodnost (Future Capital) omogoča prostovoljcem, da posredujejo svoje izkušnje ali spretnosti, ki so jih pridobili med opravljanjem EVS, drugim mladim v svoji lokalni skupnosti. Podpora je namenjena trem različnim vrstam projektov:
  (a) Začetek poklicne dejavnosti: začetek aktivnosti, ki je namenjena zaposlitvi bivšega prostovoljca na (ne)profitnem področju
  (b) Enkratni projekti: organizacija in izvedba določenega dogodka ali aktivnosti oz. izdelava določenega produkta ali rezultata v omejenem času
  (c) Projekti osebnega razvoja: udeleženec pridobi dodatno (ne)formalno izobrazbo z namenom, da se mu uradno priznajo spretnosti, ki jih je pridobil med opravljanjem EVS.

  Več o akciji 3: MOVIT / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:

 • Skupinske pobude: skupino mladih (15-25 let) morajo sestavljati najmanj štirje člani. Mladi z manj priložnostmi so glavna ciljna skupina Skupinskih pobud.
 • Projekti povezovanja: zasnujejo in vodijo skupine mladih skupaj s partnerjem ali partnerji v drugih programskih državah.
 • Vložek v prihodnost: odprt za vse mlade osebe, ki so zaključile opravljanje EVS, in ki živijo v eni izmed programskih držav.
 • b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)

 • Pri projektu mora sodelovati vsaj ena članica EU. V tretjih državah se program ne more izvajati.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina prispevka (Skupinske pobude, Vložek v prihodnost) je odvisna od uvrščenosti sprejetih projektov v posamezno prednostno skupino, kjer se vsota spreminja glede na državo, v kateri poteka projekt.
  Pri Projektih povezovanja so pogoji, prioritete in pravila financiranja enaki kot za Skupinske pobude, vendar so največji prispevki lahko drugačni in lahko vključujejo potne stroške.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina podpore se razlikuje glede na prednostno skupino: Skupinske pobude in Projekti povezovanja do 10.000 EUR ter Vložek v prihodnost do 5.000 EUR.
  Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Mladina
  MOVIT, program Mladina
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Matjaž Dragar
  Tel.: 01 430 47 47, Fax: 01 430 47 49
  program.mladina@mladina.movit.si
  http://mladina.movit.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: (01) 426 57 01
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  youth@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov: MOVIT / EK