EVROKULTURA > Program

Mladi v akciji (Youth in Action)

Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 885 mio EUR

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladi za Evropo), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba - EVS), Akcija 3 (Mladi v svetu), Akcija 4 (Podporni sistemi na področju mladine), Akcija 5 (Podpora evropskemu sodelovanju na mladinskem področju).

Več o krovnem programu >>

Akcija 5 - Evropsko sodelovanje na mladinskem področju (Support for European cooperation in the youth field)

Prispeva k razvoju političnega sodelovanja na mladinskem področju.

Kakšne projekte podpira akcija?

5.1. Srečanja med mladimi in pristojnimi za mladinsko politiko
Namen te podakcije je spodbujati evropsko sodelovanje na mladinskem področju s spodbujanjem strukturiranega dialoga med oblikovalci politike in mladimi.
Podpira dve vrsti dejavnosti: transnacionalne mladinske seminarje in nacionalne mladinske seminarje. Namen transnacionalnega seminarja je zlasti izmenjava idej in dobrih praks ter razprave, ki jih organizirajo mladi in tisti, ki so aktivni v mladinskem delu in organizacijah, ter odražajo pomembne teme na področju evropske mladinske politike. Nacionalni mladinski seminarji potekajo na nacionalni ali regionalni ravni, njihov namen pa je zagotoviti pravočasen in učinkovit vložek mladih v razpravah EU in oblikovanju mladinske politike na ravni EU.

5.2. Podpora aktivnosti za boljše medsebojno razumevanje in poznavanje mladinskega področja
Ta podakcija omogoča Komisiji, da podpre posebne projekte za opredeljevanje obstoječega znanja v zvezi s prednostnimi nalogami mladinskega področja. Podpira tudi razvoj metod, ki omogočajo analizo in primerjavo rezultatov študij ter zagotavljajo njihovo kakovost, in razvoj mrež, potrebnih za boljše razumevanje mladine.

5.3. Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami
Ta podakcija lahko podpre sodelovanje Evropske unije z mednarodnimi medvladnimi organizacijami aktivnimi na mladinskem področju, zlasti s Svetom Evrope in Organizacijo združenih narodov ali z njenimi specializiranimi agencijami. Splošni cilj partnerstva med Evropsko komisijo in Svetom Evrope je zagotoviti okvir za skupen razvoj sodelovanja in celovite strategije na mladinskem področju. Partnerstvo med Komisijo in prostovoljci združenih narodov (United Nations Volunteers – UNV) zagotavlja okvir za sodelovanje na področju prostovoljnih dejavnosti.

Več o Akciji 5: Vodnik po programu Mladi v akciji / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Nepridobitne organizacije in združenja.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina podpore se razlikuje glede na vrsto aktivnosti projekta in programsko državo, v kateri se predloži prošnja za sprejem projekta v program.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja, kar pomeni, da morajo biti za kritje stroškov projekta uporabljeni še drugi viri poleg prispevka iz programa Mladi v akciji.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Mladi v akciji
  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/430 47 47, Fax: 01/430 47 49
  info@mva.si
  http://www.mva.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: 01/426 57 01, Fax: 01/ 369 59 80
  jernej.dirnbek@gov.si
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  eac-youthinaction@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov v okviru prejšnjega programa Mladina: MOVIT / EK