EVROKULTURA > Program

Evropa za državljane (Europe for Citizens)

Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 215 mio EUR (ok. 4 % za Akcijo 4)

Program Evropa za državljane (Europe for Citizens) je namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva, tj. udeležbo državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Finančna podpora se lahko pridobi v okviru štirih Akcij: Aktivni državljani za Evropo (Akcija 1), Aktivna civilna družba v Evropi (Akcija 2), Skupaj za Evropo (Akcija 3) in Aktivno evropsko spominjanje (Akcija 4).

Splošni cilji programa Evropa za državljane so ponuditi državljanom priložnost za sodelovanje in udeležbo pri povezovanju Evrope, krepiti evropsko identiteto, strpnost in medsebojno razumevanje in spodbujati kulturne in jezikovne raznolikosti ter prispevati k medkulturnemu dialogu.
Posebni cilji programa so povezati ljudi iz lokalnih skupnosti v Evropi, spodbujati delovanje, razpravo in razmislek v zvezi z evropskim državljanstvom in demokracijo, s predstavljanjem evropskih vrednot in dosežkov približati Evropo njenim državljanom in ob tem ohranjati spomin na njeno preteklost, ter spodbujati sodelovanje med državljani in organizacijami civilne družbe iz vseh sodelujočih držav.
Program daje prednost določenim temam, ki so pomembne predvsem za razvoj aktivnega evropskega državljanstva: prihodnost EU in njene osnovne vrednote; aktivno evropsko državljanstvo: sodelovanje in demokracija v Evropi; medkulturni dialog; blaginja državljanov Evrope: zaposlovanje, socialna kohezija in trajnostni razvoj; vpliv politik EU na družbo.
Pri pripravi in izvajanju projektov naj prijavitelji upoštevajo tudi horizontalne značilnosti, ki jih navaja Vodnik po programu.

Program Evropa za državljane vključuje štiri akcije:
Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo spodbuja srečanja, izmenjave in razprave med evropskimi državljani z namenom povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi.
Akcija 2: Aktivna civilna družba v Evropi je namenjena podpori delovanja organizacij, ki na evropski ravni delujejo na področju civilne družbe, in za projekte, ki osveščajo glede vprašanj skupnega interesa in konkretnih rešitev na področju civilne družbe.
Akcija 3: Skupaj za Evropo je namenjena spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva in s tem prispevati k približevanju Evrope državljanom.
Akcija 4: Aktivno evropsko spominjanje je namenjena ohranjanju spomina na žrtve nacizma in stalinizma ter arhivov, povezanih z deportacijami.

Več o programu Evropa za državljane: EZD / Vodnik po programu / EK / EACEA