PROGRAMI EU: Civilna družba

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo (Active Citizens for Europe)
Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Občina, v kateri se odvija srečanje, ali njeno združenje za pobratenje oz. odbor pobratenja, javni zavod ali druga nepridobitna organizacija, s pravnim statusom, ki ima sedež v sodelujoči državi. Vodnik po programu za vsak ukrep posebej natančno določa upravičene pravne osebe.

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 3 – Skupaj za Evropo (Together for Europe)
Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Niso predvideni javni razpisi za zbiranje projektnih predlogov.

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 2 – Aktivna civilna družba v Evropi (Active Civil Society in Europe)
Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganski trusti); organizacije civilne družbe, ki razvijajo svoje dejavnosti na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni; nevladne organizacije in organizacije civilne družbe s pravnim statusom (društva, zavodi, sindikati, verske organizacije ipd.). Vodnik po programu za vsak ukrep posebej natančno določa upravičene pravne osebe.

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 4 – Aktivno evropsko spominjanje (Active European Rememberance)
Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Nevladne organizacije, združenja preživelih, združenja družin žrtev, organizacije, ki upravljajo s spomeniki, muzeji, lokalne in regionalne oblasti, zveze, think thanks (možganski trusti), raziskovalne ustanove, organizacije, ki so dejavne na področju prostovoljnega dela, itd.