PROGRAMI EU: Informacijska družba

eVsebinePlus - ICT PSP > eVsebine Plus - Kulturne vsebine
Podpira razvoj in uporabo evropskih digitalnih vsebin na internetu in jezikovno raznolikost evropskih spletnih strani.

Področje:
Informacijska družba, Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Sodelujejo lahko pravne osebe (javne in kulturne ustanove, podjetja informacijskih tehnologij, založbe, distributerji, jezikovne šole in prevajalske agencije, podjetja internetnih storitev, investitorji, akterji na področju intelektualnih pravic, start-up podjetja).
Najmanjše ali največje število partnerjev, ki bi morali sodelovati pri projektu, ni formalno določeno. Prijavo lahko odda ena organizacija ali pa konzorcij, ustanovljen v državi članici EU ali drugi državi, ki je upravičena do sodelovanje v programu. Vendar pa mora projekt nujno izkazovati t.im. evropsko dodano vrednost, k temu pa pripomore večje število partnerjev (priporočamo 8 do 12 partnerjev). Aktivnost, ki se izvede v eni državi in vključuje le prijavitelja, težko izkazuje evropsko dodano vrednost.