PROGRAMI EU: Kultura in avdiovizualna industrija

eVsebinePlus - ICT PSP > eVsebine Plus - Kulturne vsebine
Podpira razvoj in uporabo evropskih digitalnih vsebin na internetu in jezikovno raznolikost evropskih spletnih strani.

Področje:
Informacijska družba, Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Sodelujejo lahko pravne osebe (javne in kulturne ustanove, podjetja informacijskih tehnologij, založbe, distributerji, jezikovne šole in prevajalske agencije, podjetja internetnih storitev, investitorji, akterji na področju intelektualnih pravic, start-up podjetja).
Najmanjše ali največje število partnerjev, ki bi morali sodelovati pri projektu, ni formalno določeno. Prijavo lahko odda ena organizacija ali pa konzorcij, ustanovljen v državi članici EU ali drugi državi, ki je upravičena do sodelovanje v programu. Vendar pa mora projekt nujno izkazovati t.im. evropsko dodano vrednost, k temu pa pripomore večje število partnerjev (priporočamo 8 do 12 partnerjev). Aktivnost, ki se izvede v eni državi in vključuje le prijavitelja, težko izkazuje evropsko dodano vrednost.

MEDIA 2007 > Usposabljanje (Training)
Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Filmske in televizijske šole, univerze, specializirane organizacije za strokovno usposabljanje, zasebne družbe s področja avdiovizualne industrije, specializirane strokovne organizacije s področja avdiovizualne industrije. Posamezniki ne morejo kandidirati.

MEDIA 2007 > Distribucija (Distribution)
Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Evropske distribucijske družbe.

MEDIA 2007 > Nove pobude
Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Neodvisne evropske produkcijske družbe.

MEDIA 2007 > Promocija/Festivali (Promotion/Festivals)
Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media 2007.

MEDIA 2007 > Razvoj projektov (Project development)
Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

Program Kultura (Culture Programme) > Sklop 1 – Podpora kulturnim projektom
Okvirni program EU za področje kulture. Naslednik programa Kultura 2000 (2000–2006).

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Prijavitelji (vodje / koordinatorji) in soorganizatorji projektov so lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih). Projekte prevodov leposlovnih del pa lahko prijavijo izključno založbe ali skupine založb.

Program Kultura (Culture Programme) > Sklop 2 – Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni
Okvirni program EU za področje kulture. Naslednik programa Kultura 2000 (2000–2006).

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Prijavijo se lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih).
Za vsako kategorijo v okviru Sklopa 2 veljajo posebna pravila glede upravičenosti prijavitelja!