PROGRAMI EU: Raziskovanje in tehnološki razvoj

7. okvirni program > SODELOVANJE (Cooperation)
Program EU za raziskave in tehnološki razvoj

Področje:
Raziskovanje in tehnološki razvoj


Kdo se lahko prijavi?

Udeležba v 7. OP je odprta širokemu nizu organizacij in posameznikov, med katerimi so različne raziskovalne ustanove (univerze, inštituti), samostojni raziskovalci (iz Evrope in/ali drugod po svetu), podjetja (predvsem MSP in podjetja, ki načrtujejo inovacije) in vrsta drugih organizacij in ustanov (tudi civilno-družbene organizacije). Praviloma se podpora podeli projektom, ki vključujejo več partnerjev, ki so povezani v konzorcije, vendar so lahko prijavitelji v nekaterih primerih tudi posamezna podjetja ali posamezniki (npr. pri projektih tipa "SA").
Več o razpisnih kriterijih na: CORDIS