Zrno do zrna - evroazija, kamen na kamen - evroignoranca. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Kultura 2000 (Culture 2000)

Prvi okvirni program EU za področje kulture.

Trajanje programa: 2000 - 2006
Proračun programa: 236,5 mio EUR

Program obsega več akcij, za katere veljajo različna merila in pogoji za sodelovanje, v okviru vseh pa Evropska komisija podpira evropske projekte sodelovanja na različnih kulturno-umetniških področjih: kulturna dediščina, uprizoritvene in vizualne umetnosti, literatura.

Več o krovnem programu >>

Akcija 1 in Akcija 2 - Enoletni in večletni projekti

Podpora za enoletne (Akcija 1) in večletne (Akcija 2) projekte sodelovanja na področju kulture na evropski ravni.

Kakšne projekte podpira akcija?

Akcija 1: ENOLETNI PROJEKTI so specifične, inovativne ali eksperimentalne akcije, ki trajajo največ 12 mesecev in vključujejo sodelovanje najmanj treh organizacij (vključno s prijaviteljem) iz različnih držav članic programa.
Enoletni projekt v tretji državi (tj. državi, ki ni članica programa) vključuje vsaj 4 organizacije: vodjo in dva soorganizatorja iz treh držav članic programa in partnerja iz tretje države, kjer se projekt realizira.
Prevodni projekt vključuje vsaj 4 in največ 10 del za prevajanje, ki še niso bila prevedena v ciljni jezik. Posamezen projekt lahko vključuje dela evropske humanistike ali leposlovja. Pri slednjih so upravičena le dela, ki so jih evropski avtorji napisali in so bila izdana leta 1950 ali kasneje. Prednost imajo leposlovna dela, napisana v manj razširjenih evropskih jezikih ali prevedena v te jezike. Prevod mora biti izključno iz in v evropski jezik, delo pa mora biti prevedeno iz originalnega jezika.

Akcija 2: VEčLETNI PROJEKTI (trajajo najmanj 2 in največ 3 leta) dolgoročno krepijo sodelovanje med kulturnimi izvajalci. Vključujejo najmanj 5 soorganizatorjev (vključno s prijaviteljem) iz različnih držav članic programa.

Enoletni in večletni projekti so lahko s področja kulturne dediščine, uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti ali literature, vsi pa morajo spodbujati mobilnost kulturnih akterjev in kroženje del ter koprodukcij po vseh sodelujočih državah. Prednost imajo projekti, ki vključujejo največje število organizacij iz različnih držav, najuspešneje podpirajo mobilnost umetnikov in strokovnjakov in s svojimi aktivnostmi dosegajo široko javnost.

Več o akcijah 1 in 2: CCP Slovenia / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Prijavitelji (vodje projektov) in soorganizatorji projektov so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije, ki delujejo na področju kulture in imajo sedež v eni od držav, ki so članice programa.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA,
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija).
  Upravičenost sodelovanja držav kandidatk se določa ob vsakem razpisu glede na sporazume sklenjene s Komisijo.

 • Pri projektih v tretjih državah lahko kot partnerji sodelujejo tudi organizacije iz držav, ki niso članice Kulture 2000.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpis za Akciji 1 in 2 je objavljen enkrat letno (med junijem in avgustom) in se navadno zaključi oktobra ali novembra. Na razpis, ki določa posebna merila in pogoje za sodelovanje, je mogoče prijaviti projekte, ki se začnejo izvajati v naslednjem letu.
  Prijave sprejema Evropska komisija v Bruslju, ki vodi tudi izborni in pogodbeni postopek.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Akcija 1 - enoletni projekti: najmanj 50.000 EUR in največ 150.000 EUR oz. največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
  Akcija 1 – prevodni projekti: največ 50.000 EUR oz. 60 % vseh stroškov izdaje vključenih knjig; finančna podpora EU krije izključno prevajalske honorarje.
  Akcija 2 – večletni projekti: več kot 50.000 EUR vendar največ 300.000 EUR letno (oz. največ 60 % vrednosti upravičenih stroškov projekta).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Kulturna stična točka v Sloveniji (Cultural Contact Point Slovenia)
  SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana
  Naslov: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Lazar, Tanja Kos
  Tel.: (01) 431 83 85, Fax: (01) 430 06 29
  http://www.scca-ljubljana.si/ccp/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Direktorat za umetnost
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Uroš Korenčan, podsekretar in član Upravnega odbora Kulture 2000
  Tel.: (01) 369 59 58
  uros.korencan@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za kulturo
  Naslov: Kontaktirajte Izvršno agencijo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), BOUR, BE-1049 Brussels
  Kontaktna oseba: Antonius Kosmopoulos, vodja enote za kulturo
  eacea-info@ec.europa.eu
  http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Članki o uspešnih projektih

 • Študentska založba, Ljubljana
 • Zavod En-Knap, Ljubljana
 • Mednarodni inštitut za turizem pri Nacionalnem turističnem združenju, Ljubljana
 • Multimedijski center Kibla, Maribor
 • Seznam uspešnih projektov

 • CCP Slovenia: Kultura 2000 v Sloveniji. Projekti, v katerih sodelujejo slovenski izvajalci. (Razpisi 2002 - 2004)
 • CCP Slovenia:Rezultati razpisov 2005
 • CCP UK: CUPID (baza projektov s področja kulture sofinanciranih iz programov EU)
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh