Česar evrodvom ne vidi, tega evroforum ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 7 % za akcijo Grundtvig)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija GRUNDTVIG vzpodbuja evropsko dimenzijo vseživljenjskega učenja (spoznavanje drugih evropskih držav, kultur in navad), namenjen pa je predvsem izobraževanju odraslih.

Več o krovnem programu >>

Grundtvig 1 - Evropski projekti sodelovanja

Grundtvig 1 - Evropski projekti sodelovanja so projekti večjega obsega s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, namenjeni razvoju inovativnih izdelkov (npr. učnih pripomočkov) z evropsko dimenzijo.

Kakšne projekte podpira akcija?

V sklopu akcije so podprti projekti sodelovanja, ki združujejo znanje in izkušnje za pripravo visoko kakovostnih učnih pripomočkov ali krepitev evropske razsežnosti v učenju odraslih.

Projekt se mora osredotočati na eno/več tem:
- oblikovanje/širjenje metod spodbujanja posameznikove potrebe po vseživljenjskem učenju
- izboljšanje ponudbe/dostopa do izobraževanja za odrasle
- razvoj informacijskih in svetovalnih služb
- razvoj certifikatnega sistema
- izboljšanje znanja evropskih jezikov in poznavanja evropskih kultur

Do podpore so upravičene naslednje aktivnosti:
- prilagajanje, razvoj, testiranje in širjenje izobraževalnih modulov in programov, didaktičnega gradiva, metod ocenjevanja znanja ipd.
- izvajanje in razširjanje rezultatov raziskav tem (npr. ponudba izobraževanja odraslih v drugih državah, metode poučevanja …)
- organizacija aktivnosti, ki promovirajo vseživljenjsko učenje (informacijske kampanje)

Več o akciji Grundtvig 1: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Javne in zasebne organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih (upravičenost do sodelovanja je odvisna tudi od vsebine prijavljenega projekta): šole, ljudske univerze, univerze, vzgojni zavodi, občine, fundacije, zveze, društva, knjižnice, muzeji, razvojne agencije, evropske krovne organizacije področja, zasebna podjetja, ki izvajajo izobraževalne sheme. Sodelujejo lahko tudi založniki, mediji, raziskovalni inštituti ...

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA

 • države kandidatke (Turčija, Romunija, Bolgarija)

 • Projekt sodelovanja mora vključevati upravičene institucije iz najmanj treh sodelujočih držav, od katerih mora ena biti država članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju (t.i. centralizirana akcija). Nacionalna agencija (CMEPIUS) lahko poda mnenje o projektih. Postopek izbora je dvofazen (predprijava in polna prijava). Roki za oddajo prijavnic so letno objavljeni v Razpisu za program Socrates

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta (stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, oprema in dokumentacija, splošni režijski stroški ...).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina dodeljenih sredstev se razlikuje od projekta do projekta. Običajno so sofinancirani 1- do 2-letni projekti, v izjemnih primerih tudi 3-letni projekti.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Kristjan Zemljič
  Tel.: (01) 5864 247, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A1/Lifelong learning policy development, 1049 Bruxelles
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh