Zrno do zrna - evroproblem, kamen na kamen - evrolista. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 7 % za akcijo Grundtvig)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija GRUNDTVIG vzpodbuja evropsko dimenzijo vseživljenjskega učenja (spoznavanje drugih evropskih držav, kultur in navad), namenjen pa je predvsem izobraževanju odraslih.

Več o krovnem programu >>

Grundtvig 2 - Učna partnerstva

Grundtvig 2 - Učna partnerstva so projekti manjšega obsega, ki se osredotočajo na proces dela in s tem spodbujajo sodelovanje med manjšimi ponudniki izobraževanja odraslih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Akcija se osredotoča na proces sodelovanja manjših organizacij, ki želijo svoje izobraževalne storitve ponuditi tudi na evropski ravni. V procesu sodelujejo izobraževalci in učenci.
Učna partnerstva lahko vključujejo sestanke partnerjev, raziskave, delo na terenu, konference, seminarje, predstave, razstave, izmenjave informacij, izkušenj in dobre prakse, jezikovno pripravo udeležencev izmenjave ipd.

Več o akciji Grundtvig 2: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Javne in zasebne organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih (upravičenost do sodelovanja je odvisna tudi od vsebine prijavljenega projekta): šole, ljudske univerze, univerze, vzgojni zavodi, občine, fundacije, zveze, knjižnice, muzeji, razvojne agencije, evropske krovne organizacije področja, zasebna podjetja, ki izvajajo izobraževalne sheme in drugi ponudniki izobraževanja.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA

 • države kandidatke (Turčija, Romunija, Bolgarija)

 • Učno partnerstvo mora vključevati upravičene institucije iz najmanj treh držav, sodelujočih v programu Socrates, od katerih mora ena biti država članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek akcije Grundtvig 2 vodi CMEPIUS, slovenska nacionalna agencija programa Socrates (t.i. decentralizirana akcija).
  Postopek izbora je dvofazen (evalvacija na nacionalnem nivoju in medagencijsko posvetovanje).
  Roki za oddajo prijavnic (za učna partnerstva navadno spomladi) so letno objavljeni v Razpisu za program Socrates.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta (potni stroški in stroški bivanja, oprema in dokumentacija, splošno upravljanje).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Učna partnerstva so podprta za obdobje enega do dveh let (v posebnih primerih tudi do treh let), odvisno od vsebine projekta.
  Finančna podpora je sestavljena iz dveh delov:
  - sofinanciranje stroškov aktivnosti projekta (ok. 5.000 EUR letno za koordinatorja in ok. 4.000 EUR letno za vsakega partnerja)
  - sofinanciranje stroškov mobilnosti (mednarodna potovanja), izpeljane v okviru projekta: srečanja partnerjev, seminarji, izmenjave osebja (spremenljiv znesek)

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Kristjan Zemljič
  Tel.: (01) 5864 247, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A1/Lifelong learning policy development, 1049 Bruxelles; Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh