Če je rekel evrokmetijstvo, naj reče še evroopozorilo. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 7 % za akcijo Grundtvig)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija GRUNDTVIG vzpodbuja evropsko dimenzijo vseživljenjskega učenja (spoznavanje drugih evropskih držav, kultur in navad), namenjen pa je predvsem izobraževanju odraslih.

Več o krovnem programu >>

Gruntdvig 3 - Mobilnost posameznikov

Grundtvig 3 - Mobilnost posameznikov je akcija, namenjena strokovnemu izpopolnjevanju posameznikov, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Namen akcije je omogočiti posameznikom, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, udeležbo na 1- do 4-tedenskih tečajih usposabljanja v tujini. S tem naj bi izboljšali svoje spretnosti poučevanja, usposabljanja in svetovanja.
Tečaji naj pokrivajo naslednja področja:
- aspekti metodologije izobraževanja odraslih ali usposabljanja izobraževalcev odraslih (kako se odrasli učijo, kako prilagoditi ponudbo učenja ipd.)
- aspekti vodenja in upravljanja organizacij izobraževanja odraslih in promocija vseživljenjskega izobraževanja
- teme, povezane z evropsko integracijo in medkulturnim izobraževanjem ipd.

Več o akciji Grundtvig 3: CMEPIUS / CMEPIUS - Katalog tečajev 2005-2006 / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Posamezniki, ki se ukvarjajo s formalnim ali neformalnim izobraževanjem odraslih: učitelji odraslih oseb, izobraževalci oseb, ki usposabljajo odrasle, vodstvo/osebje izobraževalnih institucij, svetovalci, mentorji ...
Pri tečajih tujih jezikov morajo posamezniki ustrezati posebnim pogojem, prednost pa imajo prijave za tečaje, ki prispevajo k izboljšanju poučevanja manj razširjenih jezikov EU in razširijo ponudbo poučevanih jezikov na določeni instituciji.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA

 • države kandidatke (Turčija, Romunija, Bolgarija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Grundtvig 3 je decentralizirana akcija: prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi CMEPIUS, slovenska nacionalna agencija programa Socrates.
  Vsako leto sta navadno dva razpisna roka.

  b. Vrsta podpore EU:
  Individualna štipendija za kritje stroškov udeležbe na tečajih.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora krije potne stroške in stroške bivanja, stroške pripravljalnih aktivnosti (tudi strokovno pripravo), ceno tečaja (če je to potrebno).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Kristjan Zemljič
  Tel.: (01) 5864 247, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, European Commission, DG for Education and Culture, Unit A1/Lifelong learning policy development, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh