Boljše evronadzornik v roki kot evroporočilo na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 7 % za akcijo Grundtvig)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija GRUNDTVIG vzpodbuja evropsko dimenzijo vseživljenjskega učenja (spoznavanje drugih evropskih držav, kultur in navad), namenjen pa je predvsem izobraževanju odraslih.

Več o krovnem programu >>

Gruntdvig 4 - Mreže Grundtvig

Grundtvig 4 - Mreže Grundtvig so namenjene razširjanju izkušenj in omogočanju učinkovitega in stalnejšega sodelovanja organizacij na posebnih tematskih področjih, ki so pomembna za izobraževanje odraslih na evropski ravni.

Kakšne projekte podpira akcija?

V okviru programa se sofinancira dva tipa mrež:

 • Tematske mreže oblikujejo forum ali skupno podlago za diskusijo in izmenjavo informacij o ključnih tematikah za oblikovanje politike ali razvoj na področju izobraževanja odraslih.
 • Projektne mreže so mreže manjšega obsega in naj bi obravnavale več različnih tem. Institucijam, ki so že sodelovale v projektih, mreže omogočajo, da ohranijo stike, nadaljujejo skupno delo, posredujejo projektne rezultate, delujejo kot informacijske in svetovalne točke za razvoj mednarodnega sodelovanja v tem sektorju ipd.
  Podprte so naslednje aktivnosti:
  - organizacija sestankov, seminarjev, delavnic in konferenc,
  - informacijske aktivnosti in razširjanje/izdelava študij primerov (informativno gradivo, spletne strani ...),
  - izdelava primerjalnih študij, analize, referenčno gradivo, priporočila ... (predvsem tematske mreže),
  - usposabljanje in svetovanje za koordinatorje projektov (samo projektne mreže),
  - aktivnosti, povezane s koordinacijo in vodenjem projekta.

  Več o akciji Grundtvig 4: CMEPIUS / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Javne in zasebne organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih: šole, ljudske univerze, univerze, vzgojni zavodi, občine, fundacije, zveze, knjižnice, muzeji itd.
  Vsi posamezniki in institucije, ki sodelujejo v akcijah Grundtvig, lahko sodelujejo v aktivnostih, ki jih organizirajo projektne mreže Grundtvig.
  Tematske mreže: Koordinator in ključni partnerji naj bodo organizacije, dejavne pri oblikovanju politike in/ali razvoju izobraževanja odraslih (univerze, uradi nacionalnih in lokalnih oblasti, raziskovalni inštituti, neprofitne fundacije in zveze ipd.).
  Projektne mreže: Koordinator in ključni partnerji naj bodo izobraževalne institucije in druge organizacije, ki sodelujejo ali so sodelovale v projektih Grundtvig.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA

 • države kandidatke (Turčija, Romunija, Bolgarija)

 • Vsaka Grundtvig mreža mora ob vzpostavitvi obsegati najmanj po eno institucijo iz šestih različnih držav, ki sodelujejo v programu Socrates in od katerih mora vsaj ena biti članica EU. Mreža mora načrtovati širjenje partnerstva.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Grundtvig 4 je centralizirana akcija: prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja mreže (stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, oprema in dokumentacija, splošni režijski stroški ipd.).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Projekti Grundtvig mrež lahko trajajo in so sofinancirani 1, 2 ali največ 3 leta. Višina finančne podpore je odvisna od vrste projekta in obsega partnerstva mreže.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Kristjan Zemljič
  Tel.: (01) 5864 247, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A1/Lifelong learning policy development, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Moderna Galerija Ljubljana: partner v projektu Collect & Share (združenje muzejev, galerij idr. institucij, ki z zbiranjem primerov dobre prakse promovira vseživljenjsko učenje v muzejih in galerijah)

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh