Če je rekel evrodizel, naj reče še evrotiralica. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Erasmus

Spodbujanje evropskega sodelovanja v visokošolskem izobraževanju.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 51 % za akcijo Erasmus)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Program ERASMUS je namenjen boljši kakovosti in razvijanju evropske razsežnosti visokošolskega izobraževanja s spodbujanjem mednarodnega sodelovanja med univerzami, širjenjem evropske mobilnosti, boljšo preglednostjo in s polnim akademskim priznavanjem študija ter kvalifikacij v EU.

Več o krovnem programu >>

Erasmus 1 - Projektno sodelovanje

Evropsko meduniverzitetno sodelovanje.

Kakšne projekte podpira akcija?

Erasmus 1 vključuje naslednje aktivnosti:

 • Projekti razvoja študijskih programov (CD - Curriculum Development):
 • podpora za projekte skupnega razvoja študijskih programov na dodiplomski in podiplomski stopnji ter za projekte skupnega razvoja evropskih modulov.
  Več: EK
 • Evropski kreditni sistem (ECTS - European Credit Transfer System)
 • je sistem dodelitve in prenosa akademskih kreditov (ocen študija).
  Več: EK
 • Intenzivni programi (IP - intensive programmes): Gre za kratek program študija, ki združi študente in profesorje iz univerz sodelujočih držav. IP ponuja dodatne možnosti in omogoča evropske perspektive.
  Več: EK

  Več o akciji Erasmus 1: CMEPIUS / Pisarna tehnične pomoči Socrates, Leonardo & Youth TAO

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Izobraževalne ustanove vseh tipov, lokalne in regionalne oblasti, socialni partnerji, nevladne organizacije, ki imajo institucionalno pogodbo (tj. pogodba univerze z EK).
  IP mora vključevati študente in profesorje z univerz iz najmanj treh sodelujočih držav in ne sme vključevati raziskovalnih dejavnosti ali konferenc.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Turčija, Bolgarija in Romunija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Vsako leto je navadno objavljen en razpisni rok. Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju (t.i. centralizirana akcija).

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina finančne podpore je odvisna od obsega projekta, nakaže pa jo neposredno EK.
  Višina finančne podpore univerzi za uvajanje ECTS je odvisna od števila študijskih področij, na katerih naj bi se sistem vpeljeval.
  IP podpora je namenjena kot pomoč pri izpeljavi intenzivnega programa.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina podpore znaša do 75 % upravičenih stroškov projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Neža Pajnič
  Tel.: (01) 5864 233, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Darinka Vrečko
  Tel.: (01) 478 46 00
  darinka.vrecko@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: European Commission, DG EAC, Office B-7, B-1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: +32 2 299 11 11, Fax: +32 2 290 00 00
  socrates@socleoyouth.be
  http://www.socleoyouth.be/

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh