Evrokrava je modremu sluga, neumnemu evroavtobus. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladina (Youth programme)

Mednarodno sodelovanje mladih v starosti med 15. in 25. letom.

Trajanje programa: 2002-2006
Proračun programa: 520 mio EUR

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladinske izmenjave), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba-EVS), Akcija 3 (Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi), Akcija 4 (Skupne aktivnosti) in Akcija 5 (Podporne aktivnosti).

Več o krovnem programu >>

Akcija 1 - Mladinske izmenjave

Mladinske izmenjave omogočajo srečanja skupin mladih (15-25 let) iz različnih držav. Izmenjave so poučne, omogočajo medkulturno učenje, tako da skupine raziskujejo skupne interese in spoznavajo kulture drugih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora je dodeljena za srečanja, ki vključujejo različne delovne metode: pogovori in soočenja z različnimi temami (glasba, film, kulturna dediščina, ipd.), obiski na terenu, praktično delo, kulturni izleti, ipd. Mladi imajo s tem možnost spoznavanja in učenja o državah in kulturah drugih udeležencev.
Izmenjave med programskimi državami so lahko dvostranske, tristranske ali večstranske. Potekati morajo v eni od držav, ki je vključena v projekt. Izmenjave niso nujno povratne.
Akcija 5 – Podporne aktivnosti omogoča podporo za organizacijo izmenjave, pomoč pri iskanju partnetjev, pripravi projektov in razvoju kvalitete projektov; mladinskim voditeljem pri projektnem vodenju, spoznavanju metod interkulturnega učenja in jezikovno usposabljanje.
Več o Akciji 1: MOVIT / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Skupine mladih, neprofitne nevladne organizacije ali združenja, javne oblasti in ostali z izkušnjami na področju mladine in neformalnega izobraževanja.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)
 • tretje države (JV Evropa, V Evropa in Kavkaz, Mediteranske države, Latinska Amerika - II.prioriteta)

 • Izmenjava mora vključevati vsaj eno državo članico EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (potni stroški, pavšalni prispevek, drugi izredni stroški vezani na projekt).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja, kar pomeni, da mora biti za kritje stroškov projekta uporabljen vsaj še en vir poleg prispevka iz programa Mladina.
  Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Mladina
  MOVIT, program Mladina
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Matjaž Dragar
  Tel.: 01 430 47 47, Fax: 01 430 47 49
  program.mladina@mladina.movit.si
  http://mladina.movit.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: (01) 426 57 01
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  youth@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.h...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Članki o uspešnih projektih
  Baza uspešnih projektov: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh