Zrno do zrna - evronogometer, kamen na kamen - evronedrček. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Erasmus

Spodbujanje evropskega sodelovanja v visokošolskem izobraževanju

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 51 % za akcijo Erasmus)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Program ERASMUS je namenjen boljši kakovosti in razvijanju evropske razsežnosti visokošolskega izobraževanja s spodbujanjem mednarodnega sodelovanja med univerzami, širjenjem evropske mobilnosti, boljšo preglednostjo in s polnim akademskim priznavanjem študija ter kvalifikacij v EU.

Več o krovnem programu >>

Erasmus 2 - Mobilnost

Mobilnost študentov in učnega osebja.

Kakšne projekte podpira akcija?

1. Program mobilnosti za študente in učno osebje vključuje sodelovanje univerz, ki omogočajo študentom in profesorjem, da del študija/poučevanja opravijo na partnerski univerzi v drugih državah:

 • Mobilnost študentov
 • (Student Mobility - SM): opravljanje rednih študijskih obveznosti (3-12 mesecev) na partnerski univerzi v tujini;
 • Mobilnost učnega osebja
 • (Teaching Staff Mobility - TS): gostovanje profesorjev na tujih visokošolskih institucijah;
 • Organizacija mobilnosti
 • (Organization of Mobility - OM): vzpostavitev pogojev za mobilnost študentov in profesorjev ter implementacijo evropskega prenosa kreditnih točk.

  2. Pripravljalni obiski (Prepatory Visits - PV) so zasnovani tako, da postavijo osnovo za prihodnje aktivnosti evropskega sodelovanja med univerzami. Stroški obiskov se krijejo iz podpore za organizacijo mobilnosti (do 10 % sredstev organizacije mobilnosti).

  Več o akcijah Erasmus: EK / Pisarna tehnične pomoči Socrates, Leonardo & Youth TAO
  Več o akciji Erasmus - mobilnost študentov: CMEPIUS
  Več o akciji Erasmus - mobilnost učnega osebja: CMEPIUS

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Sodelujejo lahko visokošolske izobraževalne institucije (in študentje/profesorji teh univerz), ki izvajajo nacionalno priznane visokošolske programe in pred prijavo pridobijo t.i. Erasmus univerzitetno listino s strani EK.
  Trenutno nosilke listine v Sloveniji: Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, Gea College, Politehnika Nova Gorica. Seznam slovenskih upravičenih institucij določi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija in Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Informacije o razpisih za mobilnost študentov in profesorjev posredujejo koordinatorji Erasmus na posameznih fakultetah.
  Nacionalna agencija CMEPIUS, ki upravlja s sredstvi, ponavadi prenese odgovornost za izbor udeležencev na institucijo, ki posameznika pošilja.

  b. Vrsta podpore EU:
  Finančna podpora za organizacijo mobilnosti pomaga univerzam kriti stroške organizacijskih aktivnosti in je ločena od finančne pomoči za študente in profesorje, ki so vključeni v mobilnost.
  Finančna podpora za mobilnost študentov/profesorjev krije stroške, povezane s študijem/predavanji v tujini.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Organizacija mobilnosti: Višina podpore je odvisna od števila vključenih mobilnih študentov in profesorjev, od stopnje ujemanja prioritet univerze z aktivnostmi Erasmus ipd.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Neža Pajnič
  Tel.: (01) 5864 233, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Darinka Vrečko
  Tel.: (01) 478 46 00
  darinka.vrecko@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: European Commission, DG EAC, Office B-7, B-1049 Brussels, Belgium
  Tel.: +32 2 299 11 11, Fax: +32 2 290 00 00
  socrates@socleoyouth.be
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh