Česar evrocona ne vidi, tega evropresežek ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Erasmus

Spodbujanje evropskega sodelovanja v visokošolskem izobraževanju.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 51 % za akcijo Erasmus)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Program ERASMUS je namenjen boljši kakovosti in razvijanju evropske razsežnosti visokošolskega izobraževanja s spodbujanjem mednarodnega sodelovanja med univerzami, širjenjem evropske mobilnosti, boljšo preglednostjo in s polnim akademskim priznavanjem študija ter kvalifikacij v EU.

Več o krovnem programu >>

Erasmus 3 - Tematske mreže

Vzpostavljanje mrež med visokošolskimi ustanovami.

Kakšne projekte podpira akcija?

Namen tematskih mrež (TN - Thematic Networks) je dvigniti raven kakovosti in oblikovati ter razviti evropsko razsežnost v določeni akademski disciplini na določenem študijskem področju.

Več o akciji Erasmus 3: CMEPIUS / EK / Pisarna tehnične pomoči Socrates, Leonardo & Youth TAO

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Univerze, raziskovalni centri, profesionalna združenja, ki imajo Erasmus univerzitetno listino (tj. pogodbo, ki jo univerzi dodeli EK).

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU, države EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija in Turčija)

 • Partnerstvo morajo sestavljati vsaj tri organizacije iz treh različnih držav (vsaj ena članica EU).

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Vsako leto je navadno objavljen en razpisni rok. Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju (t.i. centralizirana akcija). Tematske mreže so izbrane centralno v dvofaznem postopku.

  b. Vrsta podpore EU:
  Podpora EU je namenjena delnemu kritju upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina finančne podpore (do 75 % stroškov projekta) je odvisna od obsega projekta, nakaže pa jo neposredno EK.
  Projekti lahko trajajo največ tri leta (odvisno od tipa projekta).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Neža Pajnič
  Tel.: (01) 5864 233, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Darinka Vrečko
  Tel.: (01) 478 46 00
  darinka.vrecko@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: European Commission, DG EAC, Office B-7, B-1049 Brussels, Belgium
  Tel.: +32 2 299 11 11, Fax: +32 2 290 00 00
  socrates@socleoyouth.be
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh