Evronorma ni evrokracija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Lingua

Spodbujanje evropskega sodelovanja v učenju jezikov.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija LINGUA spodbuja učenje in poučevanje jezikov za boljše sodelovanje in komunikacijo med narodi.

Več o krovnem programu >>

Lingua 2 - Razvoj pripomočkov in gradiv

Spodbujanje učenja in poučevanja jezikov za boljše sodelovanje in komunikacijo med narodi

Kakšne projekte podpira akcija?

Lingua 2 je nadaljevanje akcije Lingua D, ki je bila v prvi generaciji programa Socrates namenjena pripravi metodičnih in didaktičnih materialov in pripomočkov za ocenjevanje jezikovnih kompetenc. Cilj akcije je, da se z zagotovljanjem ustreznega števila visoko kakovostnih gradiv in pripomočkov za poučevanje jezikov in ocenjevanje jezikovne usposobljenosti zvišajo standardi učenja in poučevanja jezikov. Akcija spodbuja razvoj novih didaktičnih pripomočkov in čim širšo diseminacijo že obstoječih, ki predstavljajo primere dobre prakse in vsebujejo evropsko razsežnost.
Več o akciji Lingua 2: CMEPIUS / EK

Produkti, ki bodo razviti v akciji Lingua 2, so namenjeni tistim, ki se učijo jezika. Produkti, ki so namenjeni učiteljem jezikov, pa se razvijajo v okviru programa Comenius.

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Šole, univerze, institucije za izobraževanje odraslih; institucije, ki izvajajo začetno in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev jezikov; jezikovni centri; centri, specializirani za odprto učenje in študij na daljavo; lokalna, regionalna, nacionalna in evropska združenja, aktivna na področju učenja in poučevanja jezikov; kulturna in jezikovna društva ter društva učiteljev tujih jezikov na nacionalni ravni; raziskovalne institucije, radijske in televizijske hiše, drugi mediji.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Lingua je centralizirana akcija znotraj programa Socrates: izbor projektov opravi EK skupaj z neodvisnimi strokovnjaki, nacionalna agencija (CMEPIUS) pa lahko poda mnenje o projektu.

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina finančne podpore se razlikuje od projekta do projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina podpore znaša do 75 % upravičenih stroškov projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija pristojna za program Socrates-Lingua
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Eva Jurman
  Tel.: (01) 5864 232, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: DG EAC, Culture: policy and framework programme, B-100 - Office 5/21, B - 1049 Brussels
  Kontaktna oseba: Pedro Chaves
  Tel.: +32 2 298 4322, Fax: +32 2 299 6321
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov: ISOC

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh