Zrno do zrna - evronavdušenec, kamen na kamen - evrociklus. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Minerva

Uporaba IKT v izobraževanju.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
MINERVA spodbuja evropsko sodelovanje na področju odprtega učenja in učenja na daljavo (Open and Distance Learning–ODL) in na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT) v izobraževanju.

Več o krovnem programu >>

Minerva - IKT v izobraževanju

Spodbujanje odprtega učenja in učenja na daljavo - informacijska in komunikacijska tehnologija na področju izobraževanja (IKT).

Kakšne projekte podpira akcija?

Minerva podpira različne aktivnosti, ki obsegajo razvoj izobraževalnih virov in metod na podlagi inovativnih eksperimentov, pripravo študij in primerjalnih analiz posameznih pogledov ODL in/ali uporabe nove izobraževalne tehnologije na evropskem nivoju, vzpostavitev informacijskih služb, ipd.:
1. Razumevanje novosti: izboljšati razumevanje vpliva ICT in/ali ODL modelov na organizacijo učenja/poučevanja in/ali na sam učni proces.
2. Oblikovanje, razvoj in testiranje novih metod in sredstev izobraževanja: oblikovati in ponuditi metode in orodja za razvoj inovativnih učnih okolij ter splošnih modelov, ki bodo prenosljivi na druga področja.
3. Zagotavljanje dostopa in razširjanje (mrežno sodelovanje): vzpostavitev povezav na evropskem nivoju; in sodelovanja med proizvajalci, uporabniki in upravljalci ter osredotočenje na specifična vprašanja: informacijski centri, ustanove izobraževanja učiteljev, sprejemanje odločitev.
4. Podpora izmenjave idej in izkušenj, povezanih z ODL ali z uporabo IKT v izobraževanju (dostop): razviti informacijske službe in sisteme uporabe IKT in ODL na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.
Več o akciji Minerva: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Informacijski/podporni centri ali podobne organizacije z znanjem na področju IKT/ODL (podjetja za svetovanje, multimedijske knjižnice, raziskovalni centri, ipd.), vse vrste izobraževalnih ustanov in ponudnikov izobraževanja v kateremkoli sektorju; ustanove izobraževanja na daljavo, združenja učiteljev ali učencev, javna in zasebna podjetja (npr. založniki, producenti/televizijske hiše in drugi subjekti na področju IKT in multimedije).

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Minerva je centralizirana akcija: izbor projektov opravi EK ob pomoči skupine neodvisnih strokovnjakov. Nacionalna agencija (CMEPIUS) lahko poda svoje mnenje glede projektov.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina finančne podpore se razlikuje od projekta do projekta, odobrena pa je za obdobje enega ali dveh let, v izjemnih primerih za največ 3 leta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Delež podpore znaša do 75 % upravičenih stroškov, sodelujoče ustanove/organizacije pa morajo navesti še druge vire financiranja.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Robert Marinšek
  Tel.: (01) 5864 239, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Naslov: European Commission, Directorate General for Education and Culture, Multimedia Unit, 200, rue de la Loi, B-1049 Brussels/Belgium
  Kontaktna oseba: German Bernal Rios, Marjorie Saudoyer, Kirsti Rye-Ramberg
  Tel.: +32 2 298 5383
  minerva@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov: ISOC

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh