Zrno na zrno - evroregija, kamen na kamen - evrotrans. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Dopolnilne aktivnosti

Podporni ukrepi pobudam za večjo sinergijo in prilagodljivost

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
V okviru akcije DOPOLNILNE AKTIVNOSTI bo EK podpirala dejavnosti, ki pripomorejo k cilju uresničevanja programa, čeprav jih ni upravičeno izvajati v sklopu glavnih akcij programa.

Več o krovnem programu >>

Dopolnilne aktivnosti

Pobude, projekti, organizacija dejavnosti kot podpora drugim.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora je namenjena predvsem dejavnostim, ki:

 • dvigujejo zavest o pomembnosti promocije evropskega sodelovanja v vseh sektorjih izobraževanja;
 • prikazujejo dobre prakse organizacije evropskega sodelovanja;
 • razširjajo informacije o pomembnem razvoju posameznih sektorjev ali vidikov izobraževanja.

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Katerakoli pravna oseba, ki je locirana v upravičeni državi. Posebna pozornost je namenjena evropskim zvezam in skupinam.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Turčija)

 • V projektu morajo sodelovati najmanj tri države, vsaj ena članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  EK izda razpise in projekte tudi centralizirano izbira.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sredstva EU krijejo aktivnosti, ki so upravičene pod katerokoli drugo akcijo programa Socrates, ki so del redne dejavnosti sodelujoče institucije. Finančno se ne sme podpreti raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti, ki se jih lahko podpira v drugih delih programa Socrates.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina finančne podpore se razlikuje od projekta do projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Tel.: (01) 5864 251, Fax: (01) 5864 231
  info@cmepius.si
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Direktorat A, Enota 2
  Naslov: DG EAC, Directorate A, Unit 2, B-100 - Office 5/21, B - 1049 Brussels
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih primerov: ISOC

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh