Zrno na zrno - evrournik, kamen na kamen - evroland. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladina (Youth programme)

Akcija 4 - Skupne aktivnosti

Trajanje programa: 2002-2006
Proračun programa: 520 mio EUR
Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladinske izmenjave), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba–EVS), Akcija 3 (Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi), Akcija 4 (Skupne aktivnosti) in Akcija 5 (Podporne aktivnosti).

Več o krovnem programu >>

Akcija 4 - Skupne aktivnosti

Združuje programe Socrates (izobraževanje), Leonardo Da Vinci (poklicno usposabljanje) in Mladina.

Kakšne projekte podpira akcija?

Cilj Akcije 4 je spodbujati “Evropo znanja” in se osredotočiti na teme, ki niso omejene samo na eno področje. Namen projektov je spodbujanje sodelovanja in razvoja inovativnih pristopov k analizi in reševanju problemov, ki se pojavljajo na različnih področjih. Skupne aktivnosti se lahko tudi razširijo na druga področja, na primer kulturo (Kultura 2000).
Več o akciji 4: MOVIT / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Mladi in tiste organizacije, ki so upravičene do sodelovanja v programih Mladina, Socrates in Leonardo da Vinci.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)

 • Tretje države ne morejo sodelovati.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  V letu 2005 razpisa za Skupne aktivnosti ne bo!

  b. Vrsta podpore EU:
  Podpora za Skupne aktivnosti poteka v skladu s Pozivom za predloge, ki je objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
  Več Official Journal of the European Communities

  c. Delež sofinanciranja EU:

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Mladina
  MOVIT, program Mladina
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Demšar, Matjaž Dragar
  Tel.: 01 430 47 47, Fax: 01 430 47 49
  program.mladina@mladina.movit.si
  http://mladina.movit.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: (01) 426 57 01
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  youth@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.h...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh