Evročokolada je modremu sluga, neumnemu evropis. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

Program LEONARDO DA VINCI podpira inovativne mednarodne pobude za promocijo znanja, zmožnosti, veščin in spretnosti, ki so potrebne za uspešno integracijo v delovno življenje ter nudi široko področje za povezovanje z drugimi programi EK (Socrates, Mladina, Equal, Strukturni skladi). Podpira pet različnih tipov projektov: Projekti mobilnosti, Pilotski projekti, Projekti jezikovnih znanj in spretnosti, Mednarodne tematske mreže ter Podatkovni materiali.

Več o krovnem programu >>

Projekti jezikovnih znanj in spretnosti

Projekti, ki se nanašajo na promocijo in razvoj jezikovnih in kulturnih znanj in spretnosti, v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju, vključno s projekti, ki vključujejo manj uporabljane in razširjene jezike.

Kakšne projekte podpira akcija?

Glavni cilj tega področja je spodbujanje multijezikovne in multikulturne komunikacije v usposabljanju in delovnem okolju.
Projekti se nanašajo na oblikovanje, testiranje, vrednotenje, ugotavljanje in širjenje izobraževalnih materialov na področju stroke jezika, kot tudi inovativnih izobraževalnih metod, prilagojenih specifičnim potrebam posameznih poklicnih, strokovnih in ekonomskih področij. Vključujejo lahko jezikovno preverjanje in spremljanje inovativnih pedagoških pristopov na osnovi jezikovnega samoizobraževanja ter širjenja rezultatov.
Finančno podporo programa lahko prejmejo naslednji tipi projektov:

 • jezikovno / komunikacijska znanja
 • orodja za izobraževanje in/ali usposabljanje
 • projekti diseminacije

 • Več o akciji Projekti jezikovnih znanj in spretnosti: CMEPIUS / TAO

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Javne in zasebne organizacije in institucije, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem (ustanove in izobraževalne organizacije, raziskovalni centri, mala in srednja podjetja, profesionalne organizacije, lokalna in regionalna telesa, neprofitne, prostovoljne in nevladne organizacije).

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)

 • V projektu morajo sodelovati institucije iz najmanj dveh držav članic EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijava in izbira predloga projekta poteka dvofazno: predprijavo predloga projekta oceni nacionalna agencija CMEPIUS s pomočjo neodvisnih strokovnjakov; nosilci uspešnih predprijav pošljejo končno prijavo nacionalni agenciji (NA), kopijo pa Komisiji. Prijavo ocenjujeta NA in EK, rezultate prijaviteljem sporoči NA.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov, višina pa se razlikuje od projekta do projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora znaša do 75 % upravičenih stroškov celotnega projekta oziroma do 200.000 EUR na leto.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Leonardo da Vinci
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Alenka Flander
  Tel.: (01) 5864 236, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in kulturo
  Naslov: European Commission, DG EAC, Directorate Vocational Training, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leo...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov Leonardo da Vinci: TAO

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh