Evrokratek ni evrotrilogija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

Program LEONARDO DA VINCI podpira inovativne mednarodne pobude za promocijo znanja, zmožnosti, veščin in spretnosti, ki so potrebne za uspešno integracijo v delovno življenje ter nudi široko področje za povezovanje z drugimi programi EK (Socrates, Mladina, Equal, Strukturni skladi). Podpira pet različnih tipov projektov: Projekti mobilnosti, Pilotski projekti, Projekti jezikovnih znanj in spretnosti, Mednarodne tematske mreže ter Podatkovni materiali.

Več o krovnem programu >>

Mednarodne mreže

Akcija je namenjena razvoju mednarodnega sodelovanja mrež, ki omogočajo izmenjavo informacij o izkušnjah in praksi.

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekti so namenjeni zbiranju, združevanju ter uporabi evropskega strokovnega znanja in inovativnih pristopov, izboljšanja analize in načrtovanja potrebnih znanj in spretnosti ter diseminacij informacij, izkušenj in primerov dobre prakse v Evropi. Namenjena je aktivnostim mrež s področja poklicnega in strokovnega usposabljanja, ki združujejo udeležence tako iz javnih kot privatnih organizacij in delujejo na regionalni ali sektorski ravni.
Več o akciji Mednarodne mreže: CMEPIUS / TAO

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Lokalne oblasti in zbornice, sindikati, združenja delodajalcev in delojemalcev, podjetja, raziskovalni in izobraževalni centri ter univerze.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)

 • V projektu morajo sodelovati institucije iz najmanj treh držav članic EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijava in izbor predloga projekta potekata dvofazno: predprijavo predloga projekta oceni nacionalna agencija CMEPIUS s pomočjo neodvisnih strokovnjakov; nosilci uspešnih predprijav pošljejo končno prijavo nacionalni agenciji (NA), kopijo pa Komisiji. Prijavo ocenjujeta NA in EK, rezultate prijaviteljem sporoči NA.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov, višina pa se razlikuje od projekta do projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Program finančno podpre do 50 % upravičenih stroškov celotnega projekta oziroma do 150.000 EUR na leto.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Leonardo da Vinci
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Alenka Flander
  Tel.: (01) 5864 236, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za kulturo in izobraževanje
  Naslov: European Commission, DG EAC, Directorate Vocational Training, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leo...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov Leonardo da Vinci: TAO

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh