Boljše evroopozorilo v roki kot evroland na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

Program LEONARDO DA VINCI podpira inovativne mednarodne pobude za promocijo znanja, zmožnosti, veščin in spretnosti, ki so potrebne za uspešno integracijo v delovno življenje ter nudi široko področje za povezovanje z drugimi programi EK (Socrates, Mladina, Equal, Strukturni skladi). Podpira pet različnih tipov projektov: Projekti mobilnosti, Pilotski projekti, Projekti jezikovnih znanj in spretnosti, Mednarodne tematske mreže ter Podatkovni materiali.

Več o krovnem programu >>

Podatkovni materiali

Projekti visokokvalitetnih znanstvenih raziskav, analiz in študij, katerih cilj je zajemanje tistih primerjalnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja ter kompetencah držav članic v programu, ki sicer niso del študij in analiz že obstoječih organizacij (Eurostat, Cedefop, ETF).

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekti morajo vključevati aktivnosti kot so oblikovanje in posodabljanje referenčnih materialov Skupnosti (analiz in pregledov) in primerljivih podatkov (statistični projekti), spremljanje in širjenje primerov dobre prakse ter izmenjavo informacij.
Namen podatkovnih materialov je, da na nivoju Evropske skupnosti omogočajo registriranje specifičnih značilnosti in sprememb v nacionalnih sistemih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na določeno temo.
Več o akciji Podatkovni materiali: CMEPIUS / TAO

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Javne in zasebne organizacije in institucije, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem (ustanove in izobraževalne organizacije, raziskovalni centri, mala in srednja podjetja, profesionalne organizacije, lokalna in regionalna telesa, neprofitne, prostovoljne in nevladne organizacije).

b. Sodelujoče države:

 • Države članice in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)

 • V projektu morajo sodelovati institucije iz najmanj treh držav članic EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijava in izbira predloga projekta poteka dvofazno: predprijavo predloga projekta oceni EK s pomočjo neodvisnih strokovnjakov; nosilci uspešnih predprijav ponovno pošljejo končno prijavo EK, kopijo pa NA. Rezultate prijaviteljem sporoči EK.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov, višina pa se razlikuje od projekta do projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Program finančno podpre od 50 % do 100 % upravičenih stroškov celotnega projekta oziroma do 200.000 EUR na leto (v posebnih primerih do 300.000 EUR).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Leonardo da Vinci
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Alenka Flander
  Tel.: (01) 5864 236, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za kulturo in izobraževanje
  Naslov: European Commission, DG EAC, Directorate Vocational Training, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leo...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov Leonardo da Vinci: TAO

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh