Zrno do zrna - evroslovenstvo, kamen na kamen - evropokrajina. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

eLearning

Učenje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 44 milijonov EUR (ok. 10 % za akcijo Spodbujanje digitalne pismenosti)

Program eLearning predstavlja korak k uresničitvi vizije o tehnologiji, ki bo podpirala vseživljenjsko učenje. Tako naj bi pripomogel k učinkoviti integraciji informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja.

Več o krovnem programu >>

Spodbujanje digitalne pismenosti

Proces pridobivanja novih spretnosti in znanj, potrebnih za strokovni in osebni razvoj ter aktivno sodelovanje v informacijski družbi.

Kakšne projekte podpira akcija?

Aktivnosti s področja spodbujanja digitalnega opismenjevanja so namenjene uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT). Posebna pozornost je namenjena osebam, ki imajo otežen dostop do tradicionalnih načinov izobraževanja in usposabljanja. Cilj aktivnosti je prepoznati primere dobre prakse ter vzpostaviti sinergijo med nacionalnimi in evropskimi aktivnostmi, ki so namenjene tem skupinam.
Več o akciji Spodbujanje digitalne pismenosti: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Sodelujejo lahko le pravne osebe!

b. Sodelujoče države:
Države članice EU in EFTA.
V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije (vsaj ena iz EU) iz vsaj treh različnih držav, ki so upravičene do podpore.

Kako do denarja?

a. Razpisi:
Razpisni rok je navadno objavljen enkrat letno. Prijave sprejema EK, ki tudi vodi izborni in pogodbeni postopek.

b. Vrsta podpore EU:
Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

c. Delež sofinanciranja EU:
Podpora bo znašala od 150.000 do 500.000 EUR (od 50-80 % upravičenih stroškov projekta).

Kje dobim dodatne informacije?

Pristojna nacionalna agencija
Nacionalna agencija za program eLearning
CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Robert Marinšek
Tel.: (01) 5864 239, Fax: (01) 5864 231
http://www.cmepius.si/

Pristojno ministrstvo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Oddelek za EU zadeve
Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jelka Arh
jelka.arh@gov.si
http://www.mszs.si/

Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
GD za izobraževanje in kulturo
Multimedia: Culture-Education-Training
Naslov: European Commission, DG EAC Multimedia: Culture-Education-Training, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B100 3/8, B-1049 Bruxelles/Brussels
Elearning@cec.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes...

Je komu v Sloveniji že uspelo?

Seznam uspešnih projektov
Študija primerov: NESTA Futurelab

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh