Boljše evrokošarica v roki kot evrojezero na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

eLearning

Učenje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 44 milijonov EUR (ok. 30 % za akcijo Evropska virtualna univerzitetna središča)

Program eLearning predstavlja korak k uresničitvi vizije o tehnologiji, ki bo podpirala vseživljenjsko učenje. Tako naj bi pripomogel k učinkoviti integraciji informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja.

Več o krovnem programu >>

Evropska virtualna univerzitetna središča

Namen aktivnosti Evropska virtualna univerzitetna središča je dodajanje virtualne dimenzije evropskemu sodelovanju na področju višjega in visokošolskega izobraževanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekti v okviru te aktivnosti naj bi spodbujali razvoj novih organizacijskih modelov za zagotavljanje višje izobrazbene strukture v Evropi (virtualna univerzitetna središča) ter za načrtovanje evropskih izmenjav in povezav (virtualna mobilnost). Ta del programa eLearning bo gradil na okviru že obstoječih aktivnostih (Socrates/Erasmus, Bolonjski proces) z dodajanjem e-dimenzije.
Več o akciji Evropska virtualna univerzitetna središča: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Sodelujejo lahko le pravne osebe!

b. Sodelujoče države:
Države članice EU in EFTA.
V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije (vsaj ena iz EU) iz vsaj treh različnih držav, ki so upravičene do podpore.

Kako do denarja?

a. Razpisi:
Razpisni rok je navadno objavljen enkrat letno. Prijave sprejema EK, ki tudi vodi izborni in pogodbeni postopek.

b. Vrsta podpore EU:
Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

c. Delež sofinanciranja EU:
Podpora bo v višini od 500.000 do 1.000.000 EUR (od 50-80 % upravičenih stroškov projekta).

Kje dobim dodatne informacije?

Pristojna nacionalna agencija
Nacionalna agencija za program eLearning
CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Robert Marinšek
Tel.: (01) 5864 239, Fax: (01) 5864 231
http://www.cmepius.si/

Pristojno ministrstvo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Oddelek za EU zadeve
Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jelka Arh
jelka.arh@gov.si
http://www.mszs.si/

Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
GD za izobraževanje in kulturo
Multimedia: Culture-Education-Training
Naslov: European Commission, DG EAC Multimedia: Culture-Education-Training, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B100 3/8, B-1049 Bruxelles/Brussels
Elearning@cec.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes...

Je komu v Sloveniji že uspelo?

Seznam uspešnih projektov
Študija primerov: NESTA Futurelab

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh