Česar evropolom ne vidi, tega evrofoteljček ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

eLearning

Učenje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 44 mio EUR (ok. 45 % za akcijo ePartnerstva)

Program eLearning predstavlja korak k uresničitvi vizije o tehnologiji, ki bo podpirala vseživljenjsko učenje. Tako naj bi pripomogel k učinkoviti integraciji informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja.

Več o krovnem programu >>

eTwinning

Sodelovanje evropskih šol s pomočjo uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki hkrati širijo svoja pedagoška, družbena in kulturna znanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

Uporaba IKT omogoča izmenjavo informacij med šolami in širjenje znanja preko evropskih meja. Partnerstva v okviru projekta eTwinning nudijo mladim možnosti za pridobitev kakovostnih učnih izkušenj, obenem pa pomagajo pri ozaveščanju evropskega državljanstva ter jezikovnega in kulturnega bogastva evropskega kontinenta. Vizija projekta eTwinning so izobraževalna partnerstva, v katerih učitelji, vodstvo šole in ostalo osebje dolgoročno sodelujejo na različnih nivojih in področjih.
Več o akciji eTwinning (ePartnerstva): CMEPIUS / EK / eTwinning, Evropska šolska partnerstva

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Sodelujejo lahko le pravne osebe (izobraževalne ustanove, knjižnice, ipd.)

b. Sodelujoče države:
Sodelujejo lahko institucije iz različnih držav, vendar je program namenjen predvsem državam članicam EU in EFTA.

Kako do denarja?

a. Razpisi:
Ni rednih razpisov. Nacionalna agencija (NA) CMEPIUS povabi k sodelovanju. Za dodatne informacije kontaktirajte NA.

b. Vrsta podpore EU:
Finančna sredstva niso na voljo. Za dodatne informacije kontaktirajte NA.

c. Delež sofinanciranja EU:

Kje dobim dodatne informacije?

Pristojna nacionalna agencija
Nacionalna agencija za program eLearning
CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Robert Marinšek
Tel.: (01) 5864 239, Fax: (01) 5864 231
http://www.cmepius.si/

Pristojno ministrstvo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Oddelek za EU zadeve
Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jelka Arh
jelka.arh@gov.si
http://www.mszs.si/

Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
GD za izobraževanje in kulturo
Multimedia: Culture-Education-Training
Naslov: European Commission, DG EAC Multimedia: Culture-Education-Training, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B100 3/8, B-1049 Bruxelles/Brussels
Elearning@cec.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes...

Je komu v Sloveniji že uspelo?

Seznam uspešnih projektov
Baza uspešnih primerov: eTwinning
Študija primerov: NESTA Futurelab

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh