Evroevforik je modremu sluga, neumnemu evroavtobus. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladina (Youth programme)

Prostovoljno delo mladih v tujini.

Trajanje programa: 2002-2006
Proračun programa: 520 mio EUR
Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladinske izmenjave), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba-EVS), Akcija 3 (Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi), Akcija 4 (Skupne aktivnosti) in Akcija 5 (Podporne aktivnosti).

Več o krovnem programu >>

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba - EVS

Neformalno izobraževanje mladih (18-25 let) v okviru prostovoljnega dela v tujini, ki neposredno in aktivno vključuje mlade v aktivnostih na številnih področjih (socialnem, ekološkem, umetnostnem in kulturnem, nove tehnologije, ipd.).

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary service - EVS) omogoča mladi osebi, da postane prostovoljec v drugi državi za omejeno časovno obdobje (6-12 mesecev). Prostovoljec lahko sodeluje v projektih, ki so neprofitne narave, so del partnerskega sodelovanja med prostovoljcem, pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo ter prinašajo dodatno vrednost lokalni skupnosti.
Mladi imajo tudi možnost vključevanja v kratkoročne projekte prostovoljnega dela (3 tedne do 6 mesecev).
Evropske mreže in nevladne organizacije, ki delujejo na evropski ravni, lahko prijavljajo t.i. evropske večstranske projekte. Takšni projekti prispevajo k razvoju celotne Akcije 2, uvajajo nove metode dela in so inovativni. Natančno spremljanje teh projektov in njihovo nadaljevanje po zaključku aktivnosti omogoča prenašanje izkušenj na druge države in akterje pri programu.

Akcija 5–Podporne aktivnosti omogoča mladinskim delavcem/voditeljem in organizacijam, da si poiščejo ustrezne partnerske organizacije, pripravijo ali izboljšajo kavliteto EVS projektov, podpirajo usposabljanje, ipd.
Več o Akciji 2: MOVIT / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Prostovoljci (18-25 let); nevladne organizacije, društva, lokalne skupnosti in druge neprofitne iniciative lahko postanejo gostiteljske ali pošiljajoče organizacije.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)
 • tretje države (JV Evropa, V Evropa in Kavkaz, Mediternaske države, Latinska Amerika-II.prioriteta)

 • Evropski večstranski projekti lahko potekajo le v programskih državah (vsaj šest sodelujočih) in vključujejo le partnerske organizacije iz programskih držav.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (potni stroški prostovoljca, žepnina in izredni stroški, povezani s potrebami prostovoljca). EK krije tudi določene stroške pošiljajoče ali gostiteljske organizacije, pod pogojem, da le-te izpolnjujejo pogodbene obveznosti. Pri organizaciji seminarja ob prihodu prostovoljcev (min. 5 prostovoljcev) je gostiteljska organizacija upravičena do povšalnega prispevka za kritje stroškov seminarja.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Za pošiljajočo organizacijo: kritje vseh stroškov prostovoljca (pot, bivanje, viza, ipd.).
  Za gostiteljsko organizacijo: kritje žepnine prostovoljca in pavšalni znesek za kritje stroškov organizacije.
  Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa MLADINA
  MOVIT, program Mladina
  Naslov: Dunjaska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Demšar
  Tel.: 01 430 47 47, Fax: 01 430 47 49
  program.mladina@mladina.movit.si
  http://mladina.movit.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: (01) 426 57 01
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  youth@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.h...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh