Zrno na zrno - evrostreznitev, kamen na kamen - evrolista. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 4 % za akcijo Grundtvig)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Grundtvig mobilnost (Mobility of Individuals)

Grundtvig mobilnost je namenjena strokovnemu izpopolnjevanju posameznikov, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Grundtvig mobilnost podpira individualno mobilnost odraslih učencev, mobilnost za bodoče učitelje odraslih in učitelje odraslih, ki so ravnokar zaključili šolanje, ter stalno strokovno izobraževanje izobraževalcev odraslih.

Stalno strokovno izobraževanje učiteljev odraslih spodbuja udeležbo oseb s področja izobraževanja usposabljanja odraslih, na 1- do 6-tedenskih strokovnih izpopolnjevanjih v tujini, in sicer v obliki tečajev, neformalnega usposabljanja (npr. prakse) ali kot udeležbo na konferenci ali seminarju kjer udeleženci ne pridobijo poklicnih znanj pač pa t.i. mehka znanja oziroma veščine.

Več informacij o ostalih akcijah mobilnosti bo na voljo do konca leta 2007 oziroma v začetku leta 2008.

Več o akciji Grundtvig mobilnost: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Posamezniki (osebe nad 25 let oz. z zaključenim formalnim izobraževanjem) v okviru ustanove, ki deluje na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program VŽU (CMEPIUS). Predvideni so trije razpisni roki na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta (potni stroški, stroški bivanja in plačilo kotizacije).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora oz. odobrena dotacija lahko pokrije tudi 100% vseh stroškov. Glede na tip projekta se zagotovi višina dotacije, v kolikor ta ne zadošča za kritje vseh stroškov, je potrebno pridobiti dodatna sredstva.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Robert Marinšek
  Tel.: 01/ 58 64 239, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A3/Vocational training and adult education, 1049 Bruxelles; Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Grundtvig Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh