Če je rekel evromorala, naj reče še evroizkušnja. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 4 % za akcijo Grundtvig)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Grundtvig partnerstva (Learning Partnerships)

Grundtvig partnerstva so namenjena partnerskemu sodelovanju vsaj treh organizacij iz najmanj treh držav članic programa z namenom, da bi izvedle manjši projekt z določeno skupno tematiko.

Kakšne projekte podpira akcija?

Grundtvig partnerstva predstavljajo okvir za manjša sodelovanja med organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Vključujejo lahko sestanke partnerjev, raziskave, delo na terenu, konference, seminarje, predstave, razstave, izmenjavo informacij, izkušenj in dobre prakse, jezikovno pripravo udeležencev izmenjave ipd.

Pripravljalni obiski za učna partnerstva so namenjeni ustanovam kot pomoč pri iskanju primerne partnerske organizacije ali institucije za sodelovanje pri projektu in pa predvsem temu, da tekom obiska že pripravijo prijavnico/vlogo za projekt. Obisk lahko poteka kot obisk partnerske institucije v drugi državi, ki sodeluje v programu VŽU, ali kot udeležba na seminarju za iskanje partnerskih organizacij, ki ga organizira pristojna nacionalna agencija.

Več o akciji Grundtvig partnerstva: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih. V aktivnostih lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti kot pridruženi partnerji.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)

 • Grundtvig partnerstvo mora vključevati upravičene ustanove iz najmanj treh držav, sodelujočih v programu VŽU, od katerih mora ena biti država članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program VŽU (CMEPIUS). Predviden je en razpisni rok na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Finančna podpora oz. odobrena dotacija lahko pokrije tudi 100% vseh stroškov. Glede na tip projekta se zagotovi višina dotacije, v kolikor ta ne zadošča za kritje vseh stroškov, je potrebno pridobiti dodatna sredstva.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora oz. odobrena dotacija lahko pokrije tudi 100% vseh stroškov. Glede na tip projekta se zagotovi višina dotacije, v kolikor ta ne zadošča za kritje vseh stroškov, je potrebno pridobiti dodatna sredstva.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Robert Marinšek
  Tel.: 01/ 58 64 239, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A3/Vocational training and adult education, 1049 Bruxelles; Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Grundtvig Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh