Če je rekel evrobirokrat, naj reče še evroekonomija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 4 % za akcijo Grundtvig)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Multilateralni projekti (Multilateral projects)

Multilateralni projekti so namenjeni pripravi projektov za razvoj in prenos inovacij na področju izobraževanja odraslih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Multilateralni projekti so projekti, ki jih skupaj izvajajo ustanove iz različnih držav z namenom povezovanja znanj in izkušenj.

Do podpore so upravičene naslednje aktivnosti:
- izboljšanje in dostopnost izobraževalnih procesov (inovativni učni programi in metodologije za izobraževanje odraslih)
- izboljšanje izobraževanja odraslih na ravni sistema/politik (primerjalne analize, razvoj kvalitetnih podatkovnih baz, orodij in statističnih podatkov o primerih dobrih praks itd.) - izboljšanje dostopnosti izobraževanja (razvoj strategij za spodbujanje zahtev po izobraževanju odraslih, razviti dimenzijo vseživljenjskega učenja na izobraževalnih ustanovah, spodbujanje razvoja večnamenskih izobraževalnih centrov itd.)
- izboljšanje managementa učenja odraslih (mdr. ukrepi za razvoj izobraževalne dimenzije v organizacijah, katerih osnovni namen ni izobraževanje odraslih (npr. kulturne organizacije)

Več o akciji Multilateralni projekti: EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodita Evropska komisija in Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša do 150.000 EUR na leto oz. največ 75 % vrednosti celotnega projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Robert Marinšek
  Tel.: 01/ 58 64 239, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A3/Vocational training and adult education, 1049 Bruxelles; Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Članki o uspešnih projektih

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Grundtvig Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh