Če je rekel evroželja, naj reče še evrounija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 4 % za akcijo Grundtvig)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Grundtvig mreže (Thematic Networks)

Grundtvig mreže so namenjene razširjanju izkušenj in omogočanju učinkovitega in dolgotrajnejšega sodelovanja organizacij na posebnih tematskih področjih, ki so pomembna za izobraževanje odraslih na evropski ravni.

Kakšne projekte podpira akcija?

Grundtvig tematske mreže povezujejo strokovnjake in ustanove ter so zasnovane kot platforma za diskusije in izmenjavo informacij o pomembnih tematikah, oblikovanju politik ali raziskav na področju izobraževanja odraslih.

Več o akciji Grundtvig mreže: EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodita Evropska komisija in Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša do 150.000 EUR na leto oz. največ 75 % vrednosti celotnega projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Robert Marinšek
  Tel.: 01/ 58 64 239, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: GRUNDTVIG contact point, The European Commission, DG for Education and Culture, Unit A3/Vocational training and adult education, 1049 Bruxelles; Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Grundtvig Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh