Zrno na zrno - evronacionalizem, kamen na kamen - evrodržava. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Comenius

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 13 % za program Comenius)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Partnerstva (Partnerships)

Partnerstva so namenjena razvoju partnerskih sodelovanj med izobraževalnimi institucijami, tj. šolami, ki želijo razvijati skupne učne projekte za učence in učitelje (t.i. Comenius šolska partnerstva), in ustanovam, pristojnim za različne vidike šolskega izobraževanja s poudarkom na sodelovanju med regijami.

Kakšne projekte podpira akcija?

 • Comenius šolska partnerstva (School Partnerships) so namenjena večstranskim in dvostranskim projektom (jezikovno usmerjeni projekti), v okviru katerih bodo lahko potekale recipročne izmenjave šolskih razredov in tudi učiteljev ter učencev.
 • Comenius Regio partnerstva (REGIO Partnerships) podpirajo projekte s poudarkom na sodelovanju med regijami, še posebej čezmejno regionalno sodelovanje na različnih področjih šolskega izobraževanja. (predvidoma v letu 2009)

  Več o akciji Partnerstva: CMEPIUS / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami in glasbene šole.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU)
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Turčija)

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program VŽU (CMEPIUS). Predviden je en razpisni rok letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičeenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Določena je pavšalna dotacija glede na minimalno število planiranih mobilnosti. Dotacija je namenjena tako izvedbi mobilnosti kot lokalnim aktivnostim (stroškom).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tina Kenk
  Tel.: 01/ 58 64 248, Fax: 01/ 58 64 231
  comenius@cmepius.si
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Comenius Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh