Najprej evrotrg, potem pa evrologija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA Plus

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2001-2006
Proračun programa: 513 mio EUR

Program MEDIA Plus je namenjen krepitvi konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije in sicer z vrsto finančnih podpor za izobraževanje profesionalcev s tega področja, razvoj avdiovizualnih projektov ter distribucijo in promocijo kinematografskih del in avdiovizualnih programov.

Več o krovnem programu >>

Usposabljanje

Podpora organizatorjem poklicnega šolanja in usposabljanja za strokovnjake s področja avdiovizualne industrije.

Kakšne projekte podpira akcija?

Upravičene dejavnosti so dejavnosti šolanja in usposabljanja, ki se navezujejo na:

 • nove tehnologije (ponudniki novih medijskih vsebin, animacija, postprodukcija (vizualni efekti), nove tehnologije podnaslavljanja, digitalne tehnologije)
 • management (računovodstvo, prodaja in nabava, financiranje, pravni okvir, trženje in distribucija, produkcija)
 • pisanje scenarijev.


 • Več o akciji Usposabljanje: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Filmske in televizijske šole, univerze, specializirane organizacije za strokovno usposabljanje, zasebne družbe s področja AV industrije, specializirane strokovne organizacije s področja AV industrije.
  Posamezniki ne morejo kandidirati.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Bolgarija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Navadno je objavljen en razpis letno (rok običajno spomladi).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta na podlagi posamičnega razpisa za zbiranje predlogov, ki vsebuje smernice in merila za ocenjevanje vlog.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Prosilci lahko dobijo do 50 % vseh upravičenih stroškov šolanja in usposabljanja. Za države z nizko produkcijsko zmoglijvostjo (med njimi je tudi Slovenija) se podpora lahko zviša do 60 %.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: (01) 23 43 216, 041 658 765, Fax: (01) 23 43 219
  mediadesk.slo@film-sklad.si
  http://www.mediadesk.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Direktorat za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih, Nataša Goršek Mencin
  Tel.: (01) 369 5978, Fax: (01) 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za medije
  Naslov: European Commission, DG Education and Culture, Unit C3 (Media Programme Unit), Office: rue Belliard 100-4/22, B-1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: +32 2 299 92 76 (Judith Johannes)
  Judith.Johannes@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media_...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Rezultati razpisov (Media Desk)

 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh