Boljše evropropaganda v roki kot evroumetnik na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Comenius

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 13 % za program Comenius)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Večstranski projekti (Multilateral Projects)

Večstranski projekti so namenjeni pripravi projektov za razvoj in prenos inovacij na področju vzgoje in izobraževanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

V okviru akcije Večstranski projekti bodo podprte naslednje aktivnosti z upoštevanjem raznolikosti šolskih sistemov, v katerih udeleženci delujejo:

- izboljšanje, razvoj, testiranje, implementacija in širitev novih učnih programov, usposabljanj, in učnih materialov, namenjenih učiteljem ali drugemu šolskemu osebju
- izboljšanje, razvoj, testiranje implementacija in širitev novih učnih metodologij, pedagoških strategij ter izboljšanje učnega gradiva za učence
- oblikovanje okvira za organiziranje mobilnosti

Več o akciji Večstranski projekti: EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami ter glasbene šole, združenja, neprofitne in nevladne organizacije s področja šolskega izobraževanja, strokovne organizacije s področja izobraževanja, visokošolske organizacije.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU)
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Turčija)
  V večstranskem projektu morajo sodelovati najmanj tri šole iz treh različnih držav od katerih mora biti vsaj ena članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodita Evropska komisija in Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša do 150.000 EUR letno oz. največ 75 % vrednosti celotnega projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Robert Marinšek
  Tel.: 01/ 58 64 239, Fax: 01/ 58 64 231
  comenius@cmepius.si
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11, Fax: eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Comenius Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh