Zrno do zrna - evrobilten, kamen na kamen - evrospor. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Erasmus

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 40 % za program Erasmus)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Mreže (Networks)

Vzpostavitev mrež med visokošolskimi in drugimi institucijami z namenom izboljšanja kakovosti študijskih programov.

Kakšne projekte podpira akcija?

Mreže naj bi se v svojem delovanju osredotočale na naslednje aktivnosti:
- analiziranje in primerjava obstoječih učnih metod ter določanje in preizkušanje novih
- zagotavljanje kakovosti na področju visokošolskega izobraževanja
- podpora sodelovanju na evropski ravni
- določanje in povečevanje pristojnosti v posameznih sektorjih
- promocija sinergije med poučevanjem in raziskovanjem
- okrepitev povezave med izobraževanjem in družbo

Več o akciji Erasmus mreže: EACEA

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
V mreži lahko sodelujejo visokošolski zavodi (institucije), javni zavodi, podjetja in združenja. Projekt v imenu mreže prijavi visokošolski zavod, ki je nosilec Erasmus univerzitetne listine (EUC) za program vseživljenjskega učenja.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Erasmus mreže je centralizirana akcija: prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Podpora EU je namenjena delnemu kritju upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša do 150.000 EUR na leto oz. največ 75 % vrednosti celotnega projekta. Projekti trajajo in so sofinancirani največ 3 leta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Neža Pajnič
  Tel.: 01/ 58 64 233, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Andrej Kotnik
  Tel.: 01/ 478 47 51
  andrej.kotnik@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit B4/Erasmus - Jean Monnet, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Erasmus Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh