Zrno do zrna - evroentuziast, kamen na kamen - evrodebata. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Erasmus

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 40 % za program Erasmus)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Večstranski projekti (Multilateral projects)

Večstranski projekti se osredotočajo na inovacije, eksperimentiranje in izmenjavo dobrih praks na področju razvoja učnih programov, modernizacije visokega šolstva, virtualne mobilnosti in izobraževanja ter na področju sodelovanja med univerzami in podjetji.

Kakšne projekte podpira akcija?

V okviru Večstranskih projektov bodo podprte naslednje akcije:

 • Akcija Razvoj učnih programov je namenjena izboljšanju kvalitete učnih programov na podlagi združevanja specializiranih znanj in najsodobnejših dognanj nekaterih visokošolskih zavodov.
 • Modernizacija visokega šolstva še posebej na področju učnih programov, financiranja itd. z namenom, da bi se lažje prilagajalo izzivom globalizacije.
 • Virtualni kampusi so namenjeni izboljšanju in povečanju virtualne mobilnosti, ki bi pomenila nadomestilo fizični mobilnosti ter izboljšanju dostopnosti visokokakovostnih evropskih odprtih izobraževalnih virov (Open Educational Sources - OER).
 • Sodelovanje med univerzami in podjetji dviguje kvaliteto in privlačnost izobraževanja in programov izpopolnjevanja.

  Več o akcijah Erasmus: CMEPIUS / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Visokošolski zavodi (institucije), ki so nosilci Erasmus univerzitetne listine (EUC).

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)

 • V projektu morajo sodelovati najmanj 3 organizacije iz 3 različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Erasmus večstranski projekti je centralizirana akcija: prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Podpora EU je namenjena delnemu kritju upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša do 150.000 EUR na leto (do 300.000 EUR na leto za modernizacijo visokošolskih institucij) oz. največ 75 % vrednosti celotnega projekta. Projekti trajajo in so sofinancirani od 2 do 3 leta odvisno od akcije.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Neža Pajnič
  Tel.: 01/ 58 64 233, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Andrej Kotnik
  Tel.: 01/ 478 47 51
  andrej.kotnik@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit B4/Erasmus - Jean Monnet, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Erasmus Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh