Evrooglaševanje je modremu sluga, neumnemu evrokmetijstvo. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 25 % za program Leonardo da Vinci)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Mobilnost (Mobility of Individuals)

Projekti mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci pomenijo opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Kakšne projekte podpira akcija?

Mobilnost podpira projekte, namenjene pridobivanju novih znanj in izkušenj, izboljšanju jezikovnih spretnosti, utrjevanju mednarodnega sodelovanja in razširitvi evropske dimenzije v poklicnem usposabljanju.

 • Transnacionalna mobilnost za dijake in vajence nudi podporo udeležencem pri usposabljanju in kasnejših aktivnostih in pridobitvi znanja, veščin in kvalifikacij, da bi izboljšali osebni razvoj. Delovna praksa se lahko pridobi v podjetjih v tujini. Področja dela in trajanje delovne prakse v tujini so različna (od 2 do 39 tednov).
 • Namestitev/praksa v podjetju ali instituciji, ki izvaja strokovno izobraževanje v tujini, je namenjen osebam na trgu dela, samozaposlenim in še ne zaposlenim (diplomanti). Področja dela in trajanje delovne prakse v tujini so različna (od 2 do 26 tednov).
 • Mobilnost strokovnjakov z določenih področij se osredotoča na prenos, izboljšanje in nadgradnjo sposobnosti in inovativnih metod na področju strokovnega izobraževanja. Gre za sodelovanje med izobraževalnimi institucijami na področju poklicnega usposabljanja in podjetji.

  Več o akcijah Mobilnost: CMEPIUS / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Posamezniki lahko pridobijo sredstva iz programa, ne morejo pa se sami prijaviti. Projekte lahko prijavijo le pravne osebe: organizacije in centri s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne organizacije, podjetja ipd.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program VŽU (CMEPIUS). Predviden je en razpisni rok letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta (potni stroški, stroški bivanja in zavarovanje, priprava na usposabljanje).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina sofinanciranja je odvisna od ciljne skupine, trajanja namestitve oz. izmenjave in države, kjer se usposabljanje izvaja.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Marja Medved
  Tel.: 01/ 58 64 250, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, DG EAC, Unit B5 - Leonardo da Vinci,
  eac-unite-b5@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Leonardo da Vinci Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • ADAM, portal projektov in produktov programa Leonardo da Vinci
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh