Zrno na zrno - evrospin, kamen na kamen - evropis. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 25 % za program Leonardo da Vinci)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Večstranski projekti – razvoj inovacij (Multilateral Projects – Developement of Innovation)

Večstranski projekti – razvoj inovacij so namenjeni izboljšanju kvalitete sistemov usposabljanja z razvojem inovativnih metod in postopkov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

Akcija Večstranski projekti – razvoj inovacij je namenjena identifikaciji in analizi zahtev ciljnih skupin na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izboru in analizi inovativnih vsebin, analiziranju možnosti/izvedljivosti prenosa inovacij v prakso in vključevanju novih metod, procesov itd. v evropski regionalni, lokalni ali sektorski sistem usposabljanj in praks.

Več o akcijah Leonardo da Vinci: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Ustanove s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, združenja in predstavniki poklicnega usposabljanja, podjetja in drugi predstavniki delavskih organizacij, vključno z gospodarskimi zbornicami, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, ustanove, pristojne za politike vseživljenjskega učenja, raziskovalni centri, ki se ukvarjajo s problematiko vseživljenjskega učenja, visokošolske institucije, neprofitne in nevladne organizacije.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodita Evropska komisija in Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok na leto.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta: stroški dela, neposredni stroški (potovanja, oprema, produkcijski stroški, promocijski stroški), posredni stroški, povezani z izvedbo projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Projekti so podprti po principu sofinanciranja, in sicer do 250.000 EUR letno oz. do 75 % celotne vrednosti projekta. Projekti lahko trajajo najmanj 18 mesecev in največ 2 leti.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Aleš Vidmar
  Tel.: 01/ 58 64 236, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, DG EAC, Unit B5 - Leonardo da Vinci,
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Leonardo da Vinci Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • ADAM, portal projektov in produktov programa Leonardo da Vinci
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh